Ničivá vlna tsunami si vybrala svou krutou daň. Během několika málo okamžiků se tisícům lidí zroutil svět. Osmdesát tisíc obětí, mnoho zraněných, tisíce lidí bez domova. Hrůza, která obešla doslova celý svět.

Indonésie, Srí Lanka, Indie, Andamany, Nikobary,Thajsko, Maledivy, Malajsie, Barma, Bangladéš, Somálsko, Tanzanie, Seychelly, Keňa… to jsou země, kde nyní lidé prožívají doslova peklo. Sledujeme zprávy, díváme se na televizní záběry a obchází nás hrůza. Těžko si dokážeme představit tu obrovskou míru beznaděje, zoufalství a bolesti.

V takovýchto okamžicích ale lidé všude na světě vyjadřují svou solidaritu a snaží se pomoci. Bylo zřízeno několik kont na pomoc Asii, kam může každý z nás podle svých možností přispět.

Nejvíce obětí je mezi místními obyvateli, ale ušetřeni nezůstali ani turisté, kteří v zasažené oblasti trávili dovolenou. Pohřešováno je i 263 Čechů.

Ministerstvo vnitra zřídilo tzv. Psychologickou pomoc po telefonu. Tato psychologická poradenská linka je určena pro lidi, jichž se dotýká přírodní katastrofa v jihovýchodní Asii. Doposud na ní přijali 15 závažných hovorů.

Lidé mohou volat na telefonní číslo 974 833 235 nebo na mobilní telefon 603 190 617. Odborníci jsou na pevné lince k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin a na mobilním telefonu až do 20:00 hodin.

Psychologové ministerstva vnitra zároveň poskytují pomoc na ruzyňském letišti občanům přilétajícím z oblastí postižených katastrofou.

Sbírková konta na pomoc Asii 

UNICEF pomoc dětem

Český výbor pro UNICEF vyhlásil sbírku pro pomoc dětem postiženým touto přírodní katastrofou. Finanční dary je možno zasílat na bankovní účet Českého výboru pro UNICEF:

  • 11771177/0300, var. symbol 800.

Sbírka je povolena Magistrátem hlavního města Prahy pod č. 139267/2004.

Člověk v tísni - SOS Srí Lanka

Společnost Člověk v tísni zřídila sbírkové konto na pomoc Srí Lance a dalším oblastem, postiženým ničivou přírodní katastrofou. Číslo konta, vedeného u ČSOB, však můžeme zveřejnit až ve čtvrtek 30. prosince, kdy bude sbírka oficiálně vyhlášena. Tento den by mělo být doručeno rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy o povolení veřejné sbírky. Nereagujte tak na žádná čísla kont, která nebudou zveřejněna v důvěryhodných médiích, upozorňuje organizace Člověk v tísni při České televizi.

Sbírkové konto ADRA

Sdružení ADRA zřídilo sbírkové konto u ČSOB s číslem

  • 85558555/0300 a variabilním symbolem 777

Na sbírku ADRY můžete rovněž přispět zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS ASIE a odeslat na číslo 87777.

Česká katolická charita - pomoc konkrétní zemi

Sdružení Česká katolická charita sbírkové konto vyhlásilo v pondělí. Výtěžek konta bude použit na podporu některého konkrétního projektu navrženého Caritas Internationalis. Při uvedení jednoho ze tří níže uvedených variabilních symbolů přispějete konkrétní zemi.

  • Číslo účtu 369-369369369/0800 u České spořitelny Praha 1 (při platbě složenkou prosíme uvádějte číslo účtu ve tvaru 3690369369369/0800).

      variabilní symboly:
    

1071 - Indická republika
     1151 - Indonésie
     1711 - Srí Lanka

Český červený kříž

ČČK nevyhlašuje materiální ani veřejnou finanční sbírku. Pokud některý subjekt projeví zájem přispět významnější částkou na pomoc obětem této katastrofy, je ČČK ochoten tyto prostředky shromažďovat na Fondu humanity ČČK

  • č. ú. 10030-7334-011/0100 v.s. 444

a zaslat na konto Mezinárodní federace ČK a ČP.

Zdroj: www.novinky.cz

 

Reklama