Inositoly se vyskytují celkem v 8 stereoizomerech, z nichž nejdůležitější je myo-inositol a D-chiroinositol. V těle převládající forma myo-inositol zlepšuje citlivost tkání na inzulín. Kromě toho je také markerem zralosti oocytů a zlepšuje pohyblivost a dozrávání spermií. Studiemi byl prokázán pozitivní vliv na snížení systolického a diastolického tlaku a jeho příznivé metabolické účinky.
5a9929bf8708cobrazek.png

5a9929e44c107obrazek.pngD-chiroinositol je důležitým mediátorem pro inzulín, ale také pozitivně působí na snížení systolického tlaku. Oproti myo-inositolu více reguluje menstruační cyklus a snižuje projevy hirsutismu (zvýšené ochlupení).

V posledních letech proběhla řada studií, které zkoumaly, jaký by měl být poměr stereoizomerů MI/DCI, aby efekt jejich podávání byl co nejlepší vzhledem k jejich odlišnému vlivu na regulaci menstruačního cyklu, krevní tlak a metabolismus glukózy. Bylo prokázáno, že nejlepší poměr MI/DCI je 40:1.

Inositol jako doplňková léčba hyperandrogenního syndromu

Mezi základní projevy hyperandrogenního syndromu patří poruchy menstruačního cyklu ( oligomenorea, amenorea, anovulace), hirsutismu, akné, alopecie a obezita. Syndrom doprovázejí i laboratorní změny, ultrazvukový nález na vaječnících (polycystický obraz), metabolické a kardiovaskulární změny.  Inositol ve správném poměru 40:1 pomáhá regulovat menstruační cyklus, podporuje ovulaci a otěhotnění. Snižuje inzulínovou rezistenci doprovázející hyperandrogenní syndrom tím, že zvyšuje citlivost tkání na inzulín. Regulací krevního tlaku pomáhá snižovat kardiovaskulární riziko.  Kromě toho bylo prokázáno, že inositol podporuje normalizaci laboratorních změn, zejména hladiny androgenů, luteinizačního hormonu, inzulínu, triglyceridů a prolaktinu.

Kyselina listová v kombinaci s inositolem jako prevence VVV nervové trubice

Na procesu uzavírání nervové trubice se podílí řada vlivů, nejen genetických, ale vliv mají také některé léky, onemocnění a výživa matky. Bylo prokázáno, že užívání kyseliny listové nezabrání všem typům rozštěpu nervové trubice.  Ženy by měly užívat kombinaci folátu s inositolem zejména v případě, že se u nich v předchozím těhotenství diagnostikovala vrozená vývojová vada nervové trubice (folát rezistentní defekt nervové trubice).
5a9929d3df371obrazek.png

Potenciál využití inositolu v centrech asistované reprodukce

Vzhledem k prokázanému pozitivnímu účinku inositolu na kvalitu oocytů a spermií se jeví inositol jako vhodný doplněk stravy nejen při snaze ženy otěhotnět, ale i při umělém oplodnění. Ženy užívající inositol produkují méně degenerovaných oocytů a mají kvalitnější embrya. U muže inositol může pozitivně ovlivnit nález OAT (oligoastenozoospermie), protože zlepšuje kvalitu a pohyblivost spermií. Ideální je inositol doporučovat, pokud se snaha o těhotnění nedaří delší dobu, nebo byl spermiogramem zjištěn nález OAT.

Prevence těhotenské cukrovky

Inositol má pozitivní vliv na snížení inzulínové rezistence a zvyšuje citlivost tkání na inzulín. Při výběru doplňků stavu v těhotenství by měly ženy s vyšším rizikem těhotenské cukrovky volit přípravek obsahující inositol, aby pomohly snížit riziko rozvoje těhotenské cukrovky.

Závěr:  Inositol se jeví jako vhodná podpůrná léčba v gynekologii zejména pro ženy, které mají problém s otěhotněním nebo trpí hyperandrogenním syndromem.
 
autor: MUDr. Radka Gregorová

Uložit

Reklama