Začátkem července odstartuje celorepublikový výzkum Proměny české společnosti. Má přinést naše dosud neznámé pohledy na život. Možná i vy budete jednou z více než 10 tisíc domácností, které vědci z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity osloví.

dotaznik

Čtyřleté šetření se má stát jedinečným zdrojem informací o životních podmínkách a postojích českých domácností i jejich vyhlídkách do budoucna.  „Na rozdíl od dřívějších šetření se výzkum zajímá o chování a názory všech členů domácnosti a bude sledovat, jak se situace rodin mění v čase. Díky tomu můžeme zaplnit mezery v současných znalostech o české společnosti a mimo jiné přispět k efektivnějšímu vytváření sociálních politik,“ říká jedna z autorek výzkumu doc. Dana Hamplová ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Náhodně vybraným domácnostem (nemůžete se sami přihlásit) přijde zhruba týden až dva před návštěvou dopis, ve kterém jim bude schůzka oznámena. Tazatelé agentur Median a STEM/MARK, kteří se budou prokazovat průkazem, navštíví vytipované domácnosti od července do začátku listopadu.

S dospělými členy domácnosti proberou v osobním rozhovoru jejich postoje, názory, zkušenosti, současnou životní situaci i plány do budoucna. Formou krátké ankety se mohou zapojit také nezletilí členové domácnosti. Stejně jako v jiných výzkumech obou agentur bude přísně dbáno na anonymitu odpovědí. Účast v šetření bude spojená s finanční odměnou.

„Uvědomujeme si, že lidé jsou někdy přehlceni výzkumy. Ale tento je opravdu důležitý, a proto dostanou domácnosti za hodinu až dvě vyplňování dotazníků odměnu. Mohou se přitom účastnit až 4 roky. A kromě toho budeme ve slosování rozdávat další zajímavé ceny,“ upřesňuje ředitel agentury STEM/MARK Jan Tuček. Domácnosti budou mít také možnost poukázat svoji odměnu na charitativní účely podle vlastního výběru.

Výzkum bude sloužit nejen českým a zahraničním vědcům, ale s aktuálními zjištěními se bude moci seznámit na webu promenyceskespolecnosti.cz i široká veřejnost.

Reklama