Potřebujete se dostavit k lékaři na pravidelnou kontrolu či speciální vyšetření, anebo naopak po lékařském zákroku dostat z nemocnice domů. Zároveň však máte omezené pohybové schopnosti nebo například trpíte malátností. Cestování veřejnými dopravními prostředky může být v takových případech poněkud problematické… Víte, kdy máte nárok na přepravu sanitkou?

Rozdíly mezi sanitkami

Zdaleka ne všechny sanitky, které jezdí v ČR, jsou totožné. Obecně lze říci, že můžete potkat dva typy. Ten důvěrně známý typ sanitky je žluté vozidlo s houkačkou a majáčkem. Oficiálně se jmenují zdravotnická záchranná služba (ZZS) a jsou provozované orgány státní správy, tedy krajskými úřady a hlavním městem Prahou. V daném regionu zabezpečují tzv. přednemocniční neodkladnou péči. To znamená ošetření akutních případů přímo na místě úrazu nebo náhlého zdravotního selhání a dále v průběhu transportu k dalšímu odbornému ošetření do zdravotnického zařízení.

Nás dnes bude především zajímat druhý typ sanitky, který se oficiálně nazývá dopravní zdravotní služba (DZS) nebo také doprava raněných, nemocných a rodiček (DRNR).

DZS můžete spatřit v různém barevném provedení, ale většinou je bílá. Provozují ji soukromé společnosti a majáček ani houkačku zpravidla nepoužívá, ve výjimečných případech ji však může zapnout. Funkci DZS vysvětluje Ivo Krpelan, ředitel společnosti Falck pro střední a východní Evropu, která tyto sanitky provozuje ve čtyřech českých krajích: „Dopravní zdravotní služba nevozí akutní případy ani pacienty v ohrožení života. Zajišťuje bezpečnou přepravu v takových případech, kdy se ze zdravotních důvodů nezvládnete dopravit k lékaři či od něj po vlastní ose. Pomůže při cestě domů z nemocnice, převozu na vyšetření na středisko a zpět domů a dalších podobných situacích.“

sanitka

Foto: Shutterstock.com

Kdy zvolit kterou sanitku?

  • Hlavní rozdíl mezi sanitkami spočívá v situaci, kdy kterou z nich využijete. Zdravotnickou záchrannou službu budete volat ve chvíli náhlého neštěstí či závažných akutních zdravotních potížích a kontaktujete ji na lince 155 nebo 112.

Dopravní zdravotní službu použijete při plánovaných cestách spojených s lékařskou péčí a termín přepravy si musíte předem domluvit a objednat. Telefonní kontakt naleznete na webové stránce dispečinku DZS, jež působí v místě vašeho bydliště.

Pokud chcete využít DZS, nesmíte zapomenout na to, že je zapotřebí mít od lékaře předem vypsanou žádanku. Pokud se jedná o cestu z domova na vyšetření, musí vám poukaz na dopravu dát lékař už dopředu současně se žádankou na dané vyšetření.

Dopravní zdravotní službu by vám měl nabídnout lékař

Nárok na transport sanitkou se řídí českým zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Situace vhodné pro využití DZS nám vysvětlil Ivo Krpelan: „Transport se zdravotnickým dohledem by vám měl zajistit váš ošetřující lékař v situaci, kdy není ze zdravotních důvodů vhodné využití jiných druhů přepravy, například kvůli vaší snížené pohyblivosti, malátnosti, infekčnosti daného onemocnění, při pooperačních stavech nebo psychiatrických onemocněních.“

V takových případech je postup následující: „Lékař vystaví Příkaz ke zdravotnímu transportu, na jehož základě je dopravní zdravotní služba proplacena vaší zdravotní pojišťovnou. Tento dokument vyplňuje vždy ten odesílající ošetřující lékař, který poskytnutí zdravotní péče (například odborné vyšetření) požaduje, a vždy platí, že použije sanitku toho zařízení, které je pro danou oblast smluvním partnerem zdravotní pojišťovny. Vy pak žádanku předáte řidiči sanitky, a o nic dalšího se starat nemusíte. Úhradu nákladů za dopravu si vyúčtuje sama zdravotní pojišťovna,“ upřesňuje Ivo Krpelan, ředitel společnosti Falck pro střední a východní Evropu.

Co když mi lékař dopravní zdravotní službu nenabídne?

Pokud vám váš ošetřující lékař dopravní zdravotní službu sám nenabídne, ale vy se cítíte tak, že přepravu sami nezvládnete, můžete o to lékaře požádat. Další možností je pak zavolat zdravotní pojišťovně a ověřit si u revizního lékaře, zda vaše diagnóza opravdu odpovídá stavu vhodnému pro převoz sanitkou.

„Pokud vám vaše diagnóza neposkytne právo na přepravu DZS proplacenou zdravotní pojišťovnou, i přesto jsou vám k dispozici vozidla DZS, jakožto samoplátcům. Navíc vzhledem k efektivnímu plánování transportů více pacientů najednou jsou smluvní ceny nastaveny tak, že je převoz sanitkou DZS například přibližně o 50 % levnější než doprava prostřednictvím taxi služby,“ radí Ivo Krpelan ze společnosti Falck.

Cena DZS se odvíjí od různých parametrů a přesnou částku se dozvíte na dispečinku jednotlivých společností.

ambulance

Foto: Shutterstock.com

Jak probíhá převoz dopravní zdravotní službou?

Speciálně školený personál vás vyzvedne přímo u vašich dveří a po celou dobu cesty zajišťuje váš komfortní a bezpečný převoz k lékaři, nebo od lékaře k vám domů.

Sanitky jsou vybaveny profesionální transportní technikou a řidiči proškoleni tak, aby věděli, jakým způsobem vám ve vašem konkrétním zdravotním stavu pomoci.

„Vozy dopravní zdravotní služby jsou vybaveny moderní lékařskou technikou, například polohovatelnými lehátky, zádržnými systémy a podobně. Jsou připraveny i na převoz nepohyblivého pacienta nebo vozíčkáře, pro kterého by převoz autem, taxíkem či MHD nebyl možný, případně vysoce nepohodlný. Posádky DZS navíc samozřejmě umí pacientům v případě potřeby poskytnout odbornou první pomoc,“ popisuje vybavení a posádku dopravní zdravotní služby Ivo Krpelan.

Trvejte si na svých právech

Pokud se domníváte, že se nezvládnete přepravit sami a potřebujete převoz sanitkou, ale lékař vám to sám nenabídne, je na vás, abyste to lékaři řekli a požádali ho o zajištění převozu z daných důvodů (např. kvůli závratím apod.). Vy jako pacient se sice nemusíte starat o formality, ty za vás vyřizuje lékař, ale zato si musíte pohlídat, že dostanete vše, na co máte nárok.

Reklama