Význam, výskyt, následky a prevence

Srdečně cévní choroby (kardiovaskulární onemocnění KVO) představují vedoucí příčinu smrti ve všech zemích západní civilizace, Českou republiku nevyjímaje. Na druhé straně jsou však tato onemocnění vnímána populací jako sice závažná, ale léčitelná (terapie některých, např. infarktu myokardu, se opravdu neuvěřitelně zlepšila), a lidé se obávají spíše jiných skupin onemocnění. Následující řádky by měly přinést trochu více realizmu do tohoto našeho uvažování, alespoň ve vztahu k mozkové mrtvici.

mrtvice

Cévní mozková příhoda (CMP), mrtvice, „mozkový infarkt“ nebo anglicky „stroke“ je jedno z nejzávažnějších onemocnění v zemích západní civilizace včetně ČR. Je třetí nejčastější příčinou smrti (v ČR dokonce druhou). Navíc, nebo možná především, má tyto důsledky:

  • 1/3                                                 fatální, smrtelná
  • 30 %                                              umírá do roka
  • 5060 %                                      pětileté přežití
  • 15 %                                               porucha řeči
  • 22 %                                              porucha chůze
  • 45 %                                              hemiparéza (ochrnutí na polovinu těla)
  • 40 %                                             závislost na pomoci druhé osoby!

CMP je časté onemocnění. Za rok na něj umírá více téměř 11 tisíc osob, přepočteno na den je to přes 30 úmrtí denně (vzpomeňme tragické nehody autobusů, jak nás všechny zasáhnou desítky mrtvých). Hospitalizací s touto diagnózou je v ČR téměř 60 000 za rok, praktičtí lékaři registrují za rok 26 000 nemocných pro CMP. Co je skutečně téměř neuvěřitelné, je délka pracovní neschopnosti u nemocného s CMP. Ta činí více než 150 dní.

Ve srovnání s dalšími státy na tom ČR není nijak dobře. Výskyt CMP je 300/100 000 obyvatel, průměr Evropy je 90–140, USA lehce přes 200.

Je důležité si uvědomit, že CMP představuje riziko recidivy. Do 5 let je to 20–40 %.

mrtviceJestliže CMP začíná, je třeba si to uvědomit a co nejrychleji se dostat do specializované péče. Urgentní léčba ve specializovaném komplexním cerebrovaskulárním centru nebo na „iktovém centru“ je tím úspěšnější, čím dříve ji nemocný dostane. Proto je třeba znát základní příznaky, a pokud si jich všimneme, okamžitě volat rychlou záchrannou službu. Americká společnost pro CMP vytvořila snadnou pomůcku pro diagnostiku základních příznaků.

Pojem, který bychom si měli pamatovat, je FAST ( Face – tvář, pokleslý koutek, vytékající sliny, Arm – paže, neschopnost udržet předmět, asymetrie pohybu pravé a levé paže, Speech – řeč, neschopnost mluvit nebo i obtížné rozumění řeči, Time – co nejrychlejší transport).

Samozřejmě existují i další varovné příznaky počínající CMP. V každém případě je skutečně zásadní, aby byla nemocnému co nejrychleji poskytnuta pomoc. Tzv. trombolýza se může provést pouze do 4,5 hodiny od vzniku příznaků, další léčebné metody ještě za 6–8 hodin. Ale čím později, tím hůře! Platí, že: ČAS JE MOZEK. Musíme si uvědomit, že každou minutou zanikají 2 miliony mozkových buněk a je zničeno na 14 milionů nervových spojení!

Prof. MUDr. Richard ČeškaV současné době se provádí na řadě center intervenční výkony přímo na mozkových cévách. I když je léčba účinná, přece jen je nesrovnatelně lepší, když dokážeme CMP předejít.
A prevenci představuje účinná intervence rizikových faktorů.

Na vzniku CMP se podílí především rizikové faktory jako zvýšený krevní tlak, kouření, cukrovka nebo zvýšený cholesterol. Dnes se ale soustředíme na další, velmi významné riziko, které představuje nejčastější porucha srdečního rytmu, tzv. fibrilace síní.

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc. FACP, FEFIM
Centrum preventivní kardiologie, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha,  richard.ceska@vfn.cz

Reklama