Lidský mozek je jedna velká neznámá. Víte například, že obsahuje třikrát víc buněk, než je počet obyvatel planety Země? Nebo to, že přestože vnímá a ovládá pocity bolesti, sám na sobě bolest nepociťuje?Lidský mozek! Tělesný orgán člověka, o kterém bylo v celé historii lékařství, v mnoha společenských vědách i ve filosofii obecně napsáno nesčetně pojednání, článků a knih. Přesto je lidský mozek stále, a možná právě díky tomu, ještě více obestřen zvláštním tajemstvím. Tajemstvím, jež skrývá odpovědi na nezodpovězené otázky.Mozek je řídicí orgán nervové soustavy. Obvykle se tento pojem používá pouze u obratlovců, ale může být použit i u nervových center některých složitějších bezobratlých. Je uložen v lebeční dutině. Řídí a kontroluje tělesné funkce – například činnost srdce, trávení, schopnost pohybu, řeči ale i samotného myšlení nebo vnímání emocí.Jede na doraz!
Mozek v poměru k srdci je na tom jako ve sporu, co bylo na světě dříve, zda slepice, či vejce. Toto sídlo vědomí, myšlení a uvažování nezná absolutní klid. Koordinuje informace přijímané ze všech částí těla a přiměřeně na ně reaguje.Zajímavosti

• Mozek sice máme plný vody (až 80 %), ale přesto je nejvyšším seskupením vyšších a nejvyšších nervových ústředí.
• Mozek dospělého člověka váží přibližně 1,5 kg – představuje tedy asi padesátinu celkové hmotnosti těla, ale spotřebuje více než pětinu energie (kyslíku a kalorií) využívané organismem.
• Šedá kůra mozková by po rozvinutí pokryla podlahu o ploše 20 m².
• Mozek průměrného člověka uchovává tolik informací jako 20 000 průměrně velkých slovníků.
• Při učení se nějakému textu je nejlepší poloha těla poklek na jednom koleně.
• Roku 2004 učinili američtí vědci ze Stanfordovy univerzity porovnáváním snímků mozku, pořízených metodou magnetické rezonance, závěr, že lidé dokážou silou vůle „zablokovat“ myšlenky stejným způsobem jako nechtěné konání.Mozek
se skládá z nervových buněk – neuronů. Lidský mozek tvoří 100 miliard neuronů, které se liší svými velmi složitými tvary. Pokud by všechny byly v aktivním stavu, jejich energie by dokázala rozsvítit žárovku.

Co máme v hlavě?

Zadní mozek – s výjimkou vývojově mladšího mozečku – je nejstarší částí mozku. Prodloužená mícha a Varolův most odpovídají za udržení základních životních funkcí.

Dále se dělí na:
• Míšní mozek
o Prodloužená mícha
zajišťuje řízení činnosti srdce, cév, dýchacích pohybů, polykání, sání.
• Vlastní zadní mozek
o Mozeček zajišťuje udržování rovnováhy a řízení přesnosti pohybů.
o Varolův most kontroluje žlázy vylučující sliny a slzy, ovlivňuje také některé fáze spánku.

Střední mozek – zajišťuje souhru očí a pohyb hlavy za zvukem. Procházejí jím zprávy ze zrakového a sluchového ústrojí.

Přední mozek – se člení na pravou a levou mozkovou hemisféru (polokoule), které tvoří největší část předního mozku. Na povrchu hemisfér je šedá hmota a mozková kůra, uvnitř hemisfér je bílá hmota. Bílá hmota obsahuje nervová vlákna, tvořící komunikační síť mozku (spojují mozkovou kůru s míchou). Šedá hmota tvoří mozkovou a buněčnou kůru.

Mezimozek – uložen blízko třetí mozkové komory se dělí na thalamus, hypothalamus, epithalamus a subthalamus. Je vývojově mladší částí předního mozku. Thalamus je považován za centrum zodpovědné za emoce, pocit hladu, agrese, strachu. V horní části – epithalamu – se nachází žláza šišinka (epifýza), která s pomocí hormonu melatoninu ovlivňuje naše biorytmy. V dolní části je umístěn podvěsek mozkový – hypofýza, žláza, podléhající podnětům z nervového systému a ovlivňující další žlázy s vnitřní sekrecí. Je to tedy místo, kde dochází k propojení nervového a hormonálního řízení.

Koncový mozek – je nejmladší a největší část mozku. Je rozdělen na dvě hemisféry. Ty jsou na povrchu kryté pláštěm, který zas pokrývá vrstva šedé kůry mozkové. Povrch mozku je zpravidla rozbrázděn závity, i když existují i savci se zcela hladkými hemisférami (krysa). Vnitřek je vyplněn bílou hmotou (vlákna neuronů) a okrsky šedé hmoty, které tvoří podkorová centra, tzv. bazální ganglia. Nejstarší část koncového mozku tvoří čichový mozek. Jeho součástí  je i limbický systém mozku – centrum emocí. Koncový mozek zpracovává vnější podněty – čichové, chuťové, zrakové, sluchové. Řídí úmyslné pohyby a řeč, provádí myšlenkové činnosti, iniciuje podmíněné reflexy.

Co mozku prospívá?
Mozek je labužník, který si potrpí na vhodnou výživu. Škodí mu nadmíra cholesterolu, nasycených tuků, jakož i soli. Radost mu uděláte ořechy, rybím a drůbežím masem i draslíkem (v bramborách, rajčatech, banánech apod.).

Reklama