20. listopadu 1959 byla OSN přijata Deklarace práv dítěte, Mezinárodní Den dětí se ale slavil již od roku 1950. 

Děti!!!  Jak strašný by byl svět, kdyby se nerodily ustavičně děti,  jež sebou přinášejí možnost dokonalosti a nevinnost.

Děti jsou naše radost! Děti jsou živé květiny země! Vedle toho se člověk z vlastní zkušenosti přesvědčí, že genialita je dědičná.

Je ale zajímavé, že z generace na generaci jsou děti stále horší a rodiče stále lepší, navíc ze stále horších dětí vyrůstají stále lepší rodičové.

Když přijdou děti, ospravedlňujeme všechnu svou slabost, kompromisy a snobství, říkajíce: Vždyť je to kvůli dětem! Je přirozené, že rodiče milují své děti a žádný otec ani matka nepovažují své děti za ošklivé.

Vychovávat dítě znamená vychovávat sebe. Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější, než hrozit a trestat. Jenže: tři dny děti netrestej - vylezou na střechu a sházejí tašky. Tři dny nečti a ústa zhrubnou. Tři dni nepiš a ruka zeslábne.

Odchovat děti je opravdu nejistá věc, neboť úspěch je tu pln zápasů a starostí a neúspěch je větší nad jiné bolesti. Otcovo sebeovládání například je pro děti nejlepším poučením. Jsou ovšem i tací,  kteří se domnívají, že hlavní otcova povinnost vůči dítěti je účastnit se při jeho početí.

Děti neznají ani minulost, ani budoucnost a - co nám dospělým se stává zřídka – užívají přítomnost.

Začínají tím, že své rodiče milují, později je odsuzují a jen zřídkakdy, pokud vůbec, jim odpouštějí.

Potřebují spíš vzory než kritiku. Když potom dospějí, jsou postiženy všemi těmi nedokonalostmi, jimž se posmívaly.

Lidskému rodu není nic dražšího než děti. Jenže v Americe (a myslím, že i u nás) nenajdete člověka, který by někdy tajně nezatoužil nakopat dítě do zadku. A žádné dítě není tak roztomilé, aby jeho matka nebyla šťastná, když konečně usne.

Nemůžeme prostě tvořit děti podle své vůle. Musíme je mít a milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji

Slova pánů Bruyéra, Cervantese, Cicera, Čechova, Démokrita, Goetha, Ruskina  a mnoha dalších si vypůjčila a spolu s arabskými, čínskými a anglickými příslovími je laskavým čtenářkám -  maminkám připomněla  

       
Reklama