Hlavní příčinou rozvodů je manželství.
Achard

Teprve muž a žena tvoří dohromady člověka.
Feuerbach

Láska je životem ženy a epizodou v životě muže.
Paul

Muži budou vždy tím, čím je udělají ženy.
Rousseau

Život má ten smysl, který mu dáme.
Seneca

Jen okamžik rozhoduje o osudu a životě člověka.
Goethe

Pro život, ne pro školu se učíme.
Seneca

Život není tak krátký, aby nestačil na zdvořilost.
Emerson
Každý člověk je zrozen pro druhého.
Africké přísloví

Dobrý skutek je často sám o sobě odměnou.
Bennett

Žádná laskavost, ani ta sebemenší, se nikdy neztratí.
Ezop

Chaos je řád přírody, pořádek je lidký sen.
Amiel


Kdyby se člověk všeho nasytil, lásky se nenasytí.
B. Němcová

Je dobré, když vše, co má člověk rád, lze obejmout.
Suk

Nejlepším lékem na lásku je láska.
Rendelová

Láska je to, čemu se po svatbě říká omyl.
Twain

Reklama