Kdo se poprvé setkal s mořskou vodou, zvláště děti, neodolá, aby ji neochutnal. Sůl je skutečně její hlavní složkou a je mimo jiné i příčinou zvláštního jevu, který dobře znají ti, kteří někdy navštívili nejslanější a nejníže položenou mořskou plochu planety - Mrtvé moře.

Nedá se v něm sice dost dobře plavat, ale zdejší jakoby olejovitá voda je tak hustá, že se do ní lze pohodlně posadit. A třeba takto v sedě je možno si i přečíst noviny, jak zde také mnozí turisté s oblibou dělají. Díky specifické hustotě vodního prostředí se člověk v Mrtvém moři doslova vznáší. V každém litru jeho vody je totiž 30 % soli a minerálů. Je to v průměru asi desetkrát vyšší koncentrace než v ostatních světových mořích a oceánech.

A dokonce bylo zjištěno, že mořská voda obsahuje celkem 97 minerálních látek a stopových prvků.

 

Oceán – náš šestý kontinent

Všechny tyto poznatky vedly k usilovnému hledání, jak je využít ve farmakologii a v péči o lidské tělo. Tak se zrodilo mnoho nejrůznějších léků, ale i kosmetických přípravků, jejichž receptury v řadě případů vycházely již z osvědčených zkušeností našich předků.
 

Jeden směr těchto výzkumů směřoval též k infekcím horních cest dýchacích. Víte například, že přes nosní sliznici projde během 24 hodin 10 000 litrů vzduchu rychlostí 7 litrů za minutu?

Každá virová a bakteriální infekce či chirurgický zákrok poruší její ochrannou aktivitu. Je známou skutečností, že pokud ji ovšem zvlhčíme, zlepšíme její obrannou schopnost.

 

Není bez zajímavosti, že do těchto výzkumů byli zapojeni také delfíni, kteří jak známo, stejně jako ostatní savci, dýchají vzduch.

„Delfíni, jejichž inteligence poutá již delší dobu pozornost vědců, je pro většinu z nás symbolem zdraví a vitality, a tak jsme rovněž hledali odpověď na otázku, jak se v mořském prostředí chová jejich nosní sliznice,“ říkají pracovníci Laboratoires Fumouze, kteří se ve Francii výzkumy mořské vody již dlouhodobě zabývají. „Uspokojivé výsledky, potvrzující řadu předpokladů, nás inspirovaly k myšlence vzít si právě delfíny jako symbolické maskoty naší práce i pro další experimenty, zaměřené už přímo na člověka,“ dodávají.

 

Speciální těžební lodě vyplouvají

Dnes se například jen ve Francii spotřebuje ročně více než 2,5 milionu litrů mořské vody pro léčbu problémů nosní sliznice. To je ohromné množství. Bylo by však mylné se domnívat, že se tato voda odebírá v podstatě odkudkoliv. Právě podrobné výzkumné práce za pomoci výkonných elektronových mikroskopů a dalších moderních laboratorních zařízení ukázaly, že ideální je vyhledávat oblasti, které v přeneseném slova smyslu obsahují „vodu živou“.

Není bez zajímavosti, že obdobné vlastnosti, ovšem bez popisovaného vlivu živých mikroorganismů, mají i mnohé přírodní léčivé minerální vody.
U nás například dobře známá, na Moravě v Luhačovicích těžená přírodní léčivá, silně mineralizovaná, jódová, uhličitá minerální voda, pocházející  z pozůstatků dávných moří.

 

Zázrak to není, ale účinnost je prokázána

 

Sterilní mořská voda ve fyziologické koncentraci, dnes nejčastěji v podobě sprejů, které ji rozptylují do jemné mlhy, není pochopitelně žádným zázračným lékem na rýmu, sennou rýmu nebo na alergie. Ale je dobrým podpůrným prostředkem a podle dlouholetých klinických testů i užitečným léčebným prostředkem proti neduhům nosní sliznice.

 

Věda ještě neřekla své poslední slovo

Přes významné úspěchy moderní farmakologie a medicíny je stále více zřejmé, že návrat k přírodním produktům, které už v nejrůznější formě používaly předcházející generace, je čím dál tím aktuálnější. Změna oproti minulosti je však především v tom, že naši předci jejich účinky víceméně instinktivně vypozorovali.

 „My, oproti nim, máme tu výhodu, že můžeme pro jejich zkoumání používat současné nejmodernější přístroje a zařízení,“ říkají francouzští vědci z Laboratoires Fumouze. „Lidstvo ve 21. století vidí obrazně řečeno mnohem hlouběji do podstaty věcí kolem nás, a tak už nejen tušíme, ale přesně víme, proč a jak co na náš organismus působí. Bylo by však bláhové se domnívat,“ dodávají jedním dechem, „že jsme v našem poznání na konci cesty“.

A pak s úsměvem ukazují rukou na vyobrazení skákajících delfínů nad mořskou hladinou. „Co o nich vůbec víme, o jejich inteligenci, o jejich zdraví a vitalitě? Možná, že nás – i ve farmakologických výzkumech v tomto směru - čekají ještě nová a v pravém slova smyslu senzační odhalení...“

Reklama