Bylo mi čtrnáct, když jsem skončila s vážným úrazem v nemocnici v Hustopečích u Brna. Bez rodičů a bez toho, že by je lékaři uvědomili. Hrůzy hustopečské zdravotní péče nebudu raději ani zmiňovat, nevzpomínám na ně ráda. Na co jsem si však dnes vzpomněla, je místní nemocniční kuchyně.

Ve svých čtrnácti letech jsem totiž byla zavilý vegetarián. S tím se ovšem v Hustopečích nepočítalo – a vlastně to ani nikoho nezajímalo. Sestra si sice povšimla, že jsem z celého oběda obvykle pozřela jen kompot nebo salát, dále však tuto informaci nešířila. Nebýt lékařské části příbuzenstva, která když konečně zjistila, kde ležím, neváhala, a zorganizovala okamžitý převoz, umřela bych možná hlady. A podle výzkumů ESPEN bych nebyla první ani poslední.

8- 11. září tohoto roku probíhal v Praze kongres ESPEN - The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism – Evropské společnosti pro klinickou výživu a metabolismus. Diskutovány byly mimo jiné i výsledky výzkumu, provedeného na 31 tisících pacientech ve třiceti zemích. Z nich vyplynulo, že pouhých 25 % pacientů v nemocnici sní celý oběd.

Výživa nemocných je přitom jedním ze zásadních faktorů úzdravy. Zdeněk Zadák, který pražskému kongresu předsedal, zdůraznil, že podvyživení pacienti často umírají na zápal plic - a právě tuto příčinu smrti pak mají uvedenou v úmrtním listě. Skutečná příčina – podvýživa – tak zůstane skryta.

Málokterá nemocnice i v zemích s tak kvalitní lékařskou péči, jako je například Rakousko, sleduje, kolik toho pacient sní. V tomto směru schází i komunikace mezi lékaři a sestrami. Může se tak snadno stát, že pacient třeba i několik dní nepozře prakticky nic, aniž se to lékař dozví.

Kolísá také kvalita stravy v nemocnicích – ne všude se vaří tak, aby měl pacient vyvážený příjem živin. Podvyživený přitom může být, právě kvůli nesprávnému složení stravy, i pacient s obezitou! Kontrola příjmu tekutin už je ve většině zdravotnických zařízení samozřejmostí. Stejnou samozřejmostí by se podle Zdeňka Zadáka měla stát i kontrola příjmu potravy. Podvyživeným pacientům se totiž hůře hojí rány, častěji se musí reoperovat, jsou náchylnější k infekci, mají větší spotřebu léků a častěji umírají.

Jaké jsou Vaše zkušenosti s nemocniční stravou? Jedla jste někdy v nemocnici? Nebo Vaši příbuzní? Zajímal se někdo o to, jak Vám chutná a kolik toho sníte? Myslíte si, že byla strava zdravá a vyvážená?

Reklama