Máme pro vás skvělou zprávu! Česko bude mít své moře – od Kadaně až po Ústí nad Labem.  Blíží se tedy čas, kdy i my, Češi, nebudeme muset zdlouhavě cestovat za letním požitkem. Myslíte si, že si vás dobíráme? Nenechte se mýlit! Občanské sdružení Moře Klidu své smělé plány již realizuje.

xxx

Jednou nastane čas, kdy se budou Češi houfně vydávat do severních Čech a užívat si tam svou letní dovolenou - pojedou totiž k moři! S kontroverzní myšlenkou zatopení bývalých severočeských dolů slanou vodou z Baltského moře přišlo před dvěma lety Občanské sdružení Moře Klidu, které již v současnosti své plány směle realizuje. „České moře, přesněji řečeno koncepce Moře Klidu, je způsob, jakým chceme rekultivovat podkrušnohorské hnědouhelné těžební jámy slanou vodou z Baltického moře,“ sdělili nám autoři projektu Jan Plíšek a Pavel Kopecký.

Oba věří, že jejich nápad je nejkomplexnějším a nejpraktičtějším řešením pro tuto oblast. Kontroverzní plán, který mnozí odborníci považují za recesi, má být zcela hotov v časovém horizontu 30–50 let. „Nyní se zasazujeme o vyčlenění prostředků na odborné expertízy a analýzy. Proběhla také jednorázová petiční akce v místech dotčených projektem, a bylo až překvapující, jak místní obyvatelé na tuto vizi slyší a jak ji podporují,“ dodává Plíšek.

xx

Ačkoliv se vám na první pohled může zdát tato myšlenka jakkoliv úsměvná, lidé z občanského sdružení už pomalu chystají budoucí vybavení mořského pobřeží. U Strupčic na Chomutovsku je již vybudován maják, který je zároveň rozhlednou, a odvážné plány klidomořských nadšenců pokračují dál. V Duchcově, coby budoucím přístavním městě, započala předminulý víkend stavba prvního námořního přístavu v Česku -  Duchcovské Maríny.

cc

K přivedení vody z Baltského moře chce sdružení využít v budoucnu nepotřebných plynovodů a ropovodů. Například město Teplice by se podle plánů ocitlo na pláži. Ovšem Most, Bílina a další severočeská města by skončila na mořském dně. Výhod koncepce Moře Klidu je dle jeho tvůrců celá řada, jde hlavně o to, aby je lidé brali vážně a jejich plán podpořili. Což je důležité pro jednání s těžaři a úřady.
Naše koncepce pracuje jen s čistě ověřenými a ve světě již uplatněnými technologiemi. Těžař je povinen po ukončení těžby financovat následnou rekultivaci, odtud tedy podstatný zdroj financí na realizaci. Voda z Baltického moře má velmi nízkou salinitu, která se dá díky umělému přívodu ještě regulovat. Rychlé zatopení zaručuje stabilitu břehů, velká vodní plocha má příznivý vliv na klima, vyrovnává teplotní extrémy atd., o všeobecném potenciálu takového místa nemluvě. Je tedy potřeba takovouto jedinečnou příležitost nepromarnit,“ uzavírá Jan Plíšek.

cc

Proděkan fakulty životního prostředí ústecké univerzity Martin Neruda je však jiného názoru:Sice podporuji variantu zatápění dolů vodou a vznik nových jezer. Je to osvědčená varianta z Německa i dalších zemí. Takzvaná hydrická rekultivace. Pro krajinu a obyvatele je to podle mě nejlepší možnost rekultivace. Projekt Moře Klidu mně ale přijde spíš jako recese, nereálná vize. Jak finančně, tak ekologicky.


Jak reálná je vize českého mořského snu? V jakém stádiu je stavba Duchcovské Maríny? Nestaví si občanské sdružení Moře Klidu jen vzdušné zámky? Brzy se o všem přesvědčíme na vlastní oči. Vydáváme se do Duchcova, prvního námořního přístavu v Česku, a již záhy vás budeme o další realizaci projektu informovat!

Čtete také:

Reklama