Navštívili jsme školu postavenou na principech výuky podle Marie Montessori: International Montessori School of Prague. Výuka dětí je zde diametrálně odlišná od běžných školek a škol. Děti se například učí již od roku a půl chystat si svačinu...

montessori

Už jste slyšela pojem Montessori? Musím se přiznat, že jsem se s tímto termínem setkal poprvé asi před čtrnácti dny, kdy k nám do redakce dorazila nabídka navštívit školku s principem výuky Montessori: International Montessori School of Prague. Slovo dalo slovo a já stál v budově nedaleko zastávky metra Roztyly po boku učitelky Alice Giles, která mě školkou (a také školou) prováděla. S návštěvou jsem se trefil zrovna do dne učitelské přípravy, takže jsem ve školce nepotkal žádné dítě. O to víc času jsem měl všechno si dobře prohlédnout. Schválně jsem si také dopředu nic o Montessori nenastudoval, abych byl překvapený a vyptával se i na ty nejzákladnější věci. Tak tedy...

Třída toddlerů

International Montessori School of Prague je rozdělena celkem do čtyř tříd, ve kterých jsou děti různého věku. První třída, kterou jsem navštívil, byla třída „toddlerů“ nebo batolat - navštěvují ji děti od 1,5 roku do 3 let.

montessori

„Každé dítě, aby se stalo nezávislým, musí mít volný pohyb po třídě a veškeré věci mu musí být dostupné,“ vysvětlila mi paní Giles. A skutečně, třída je jeden velký prostor, ve kterém najdete část s mini kuchyňkou, kde si děti samy chystají svačinky (učí se například zacházet i s tupým nožem), a část vzdělávací, kde jsou pro děti připravené různé naučné hry, respektive aktivity a knížky. Je zde také stavebně oddělená, leč volně přístupná toaleta s mini-záchůdky a mini-umyvadýlky.

Jak mi dále vysvětlila Alice Giles, děti ve školce jsou vychovávány způsobem self-discipline (samo-disciplína), který říká, že když po dítěti bude něco vyžadováno, má tendenci činit opak. Učitel je tedy jen jakýmsi průvodcem, který dítěti ukazuje, jak se které věci a aktivity používají, a směruje ho k aktivitám přiměřeným jeho schopnostem. Stejně tak se dítě může učit od dětí ve třídě, které už aktivitu znají.

montessori

Zaujalo mě, že nábytek je dřevěný a má klasické nijak nezaoblené hrany. „Učitel je tu také z důvodu bezpečnosti. Svět venku není všude obalený, a pokud bychom děti chránili úplně před vším, tak by nebyly připraveny na skutečný život. Tady mají možnost vyzkoušet si to pod dohledem.“

Nezajímavé také není, že aktivity jsou cíleně směřované na reálný život - hry tedy děti učí. S klasickými hračkami se však v Montessori školce nesetkáte, nenajdete tu žádného plyšáka ani autíčko.

Další třídy

Třídy jsou dále děleny na děti od 3 do 6 let, následně od 6 do 9 let a od 9 do 12 let. Ve všech třídách je část věnovaná praktickému životu, kde je kuchyňka a jídelní stolky. Část matematická, kde je také na koberci kruh, kolem kterého se po příchodu do školy děti sesednou, a učitel jim rozdělí aktivity, které mají za den vykonat - jsou to obvykle dvě aktivity na den. Část jazyková a část přírodovědná.

montessori

Děti se učí dávat věci do souvislostí, a tak matematické zákony poznávají nejen hlavou, ale i hmatem, kdy například deset spojených korálků proměňují za čtverec se sto spojenými korálky a dále krychli s tisíci korálky. Vidí a zároveň si mhou ohmatat, že tisíc je desetkrát sto.

Řád

Máme stanovený řád, uvnitř kterého se ale děti pohybují svobodně, vysvětluje Giles. „Ten řád je pevný, stanovuje například, v kolik hodin se jde svačit, nebo kdy chodíme ven, kde se nacházejí které aktivity, ale děti ho i dovytvářejí. Vědí, že když nebudou uklízet aktivity na své místo, tak je nebudou moci později ony nebo jejich kamarád najít, samy se starají o kytky, zvířata (ve třídě do dvanácti let mají například celou dobu ve výuce psa jednoho z učitelů - pozn. red.), umývají si boty, krájí jablíčka, zašupují si židle...“

Zajímavé také je, že je zde vše uspořádané podle obtížnosti zleva doprava, což děti podvědomě připravuje na čtení a psaní.

Odměny - žádné známky

montessori„Děti odměňují samy sebe,“ vysvětluje Alice Giles. Nedostávají známky, odměnou je dětem dobrý pocit z toho, že dokázaly správně zvládnout aktivitu, kterou mají zadanou.

Osnovy

„Držíme se osnov, které mají být, takže děti umí vše, co mají ve svém věku znát, tvrdí Alice Giles. „Pokud máme další informace o našich dětech, které odešly, tak jsou většinou pozitivní. Děti dál ve třídách vynikají zvídavostí a snaživostí. A samozřejmě je na ten přechod učitelky připravují.

Konflikty

Asi vás, stejně jako mě, napadne, co se děje, když mezi dětmi vznikne konflikt. „Učitel do konfliktu vstupuje ne jako člověk, který konflikt rozsoudí, ale jako ten, co dětem pomůže, aby si konflikt vyřešily mezi sebou,“ vysvětluje Alice Giles.

Proč se děti jen tak neflákají?

Ve vyšších ročnících mají děti dané úkoly, které musí za den splnit, je už ale na nich, kdy je plnit budou. „Každý jsme jiný, někdo je aktivnější dopoledne, někdo dopoledne, vysvětluje Giles. Druhým důvodem je, že děti aktivity baví. Alice Giles tvrdí, že je dělají s radostí.

Metodu vymyslela italská učitelka a filozofka Marie Montessori a je postavená na přirozené touze objevovat a učit se. „Do sedmi let věku děti s nadšením nasávají informace jako houby,“ říká s úsměvem Alece Giles, „to byste musel vidět, s jakou radostí aktivity dělají, jak nadšeně přiběhnou s hotovým výsledkem. My tomu tady neříkáme, že si hrají, ale že pracují... Když dokončí úkol, nepřechvalujeme je, snažíme se jim zprostředkovat jejich vlastní pocity. Když dítě přijde a řekne: Dokázal jsem to! Tak mu řekneme, že je šikovné, a zeptáme se ho, jak se cítí.“

montessori

Protože bych to skutečně rád viděl, domluvil jsem se s paní Giles, že školu ještě jednou navštívím, abych vám, milé čtenářky, zprostředkoval ten dětský pohled na věc. Časem se také podíváme za dítětem, které přešlo z Montessori školy do klasické a zjistíme, jak se mu zde vede.

Kam dál?

Reklama