Zlepšit životní podmínky pěstitelů kakaa a dlouhodobě přispívat k trvale udržitelnému rozvoji kakaových zdrojů si klade za cíl program společnosti Mondelēz International nazvaný Cocoa Life. Od roku 2012, kdy byl založen, se do něj zapojilo už více než 76 tisíc pěstitelů z šesti kakaových mocností, tedy z Pobřeží slonoviny, Ghany, Brazílie, Dominikánské republiky, Indie a Indonésie. V Ghaně, která je druhým největším producentem kakaa s celkovým dvacetiprocentním podílem na celosvětové produkci, prošel program Cocoa Life prvním nezávislým hodnocením. Jeho výsledky ukázaly, že příjem místních pěstitelů zapojených do tohoto programu se ztrojnásobil a úroda kakaa se zvýšila o 37 %.

www.cocoalife.org.

Program je postaven na několika pilířích – má zajistit pěstitelům lepší platové podmínky, podporovat místní komunitní život, zajistit genderovou rovnost a zamezit zneužívání dětské práce, dále intenzivně zlepšovat finanční gramotnost a obchodní dovednosti pěstitelů kakaa a zároveň vzbudit zájem o pěstování kakaa u mladé generace, která spíše hledá práci ve velkých městech. Posláním programu Cocoa Life je také dlouhodobě přispívat k rozvoji lokálních ekosystémů.

www.cocoalife.org.

„První hodnocení ukázalo, že program Cocoa Life má skutečně příznivý dopad na náš řetězec dodavatelů kakaa i komunit, jejichž vypěstované zdroje využíváme,“ uvádí César Melo, prezident Global Chocolate v Mondelēz International. „Cocoa Life spojuje začátek a konec řetězce zpracovatelů kakaa a umožňuje tak pěstitelům kakaa poznat, jak jejich sklizeň přispívá ke vzniku čokolády. Společně s dalším rozšiřováním programu Cocoa Life budeme i my nadále dbát na nastavení transparentních měřítek úspěchu a získaných znalostí,“ dodává s tím, že do konce roku 2015 využila společnost Mondelēz International pro výrobu čokoládových cukrovinek celkem 21 % kakaa z trvale udržitelných zdrojů.

www.cocoalife.org.

Z plánovaných investic Mondelēz International přesahujících 400 milionů dolarů má být do roku 2022 podpořeno celkem 200 tisíc pěstitelů kakaa a až milion členů jejich komunit v šesti zemích. Kakao je pro výrobce čokoládových cukrovinek nepostradatelnou surovinou. Jeho zpracování a pěstování zaměstnává více než 14 milionů pracovníků na světě. V Ghaně a Pobřeží Slonoviny se přitom až 90 procent farmářů živí výhradně pěstováním kakaovníků.

www.cocoalife.org.

V posledních třech letech tým Mondelēz International intenzivně spolupracoval s řadou mezinárodních organizací, například International Cocoa Organization (ICCO), místními vládami, dodavateli i s neziskovými organizacemi, mezi které patří CARE International, Save the Children, Solidaridad, Voluntary Services Overseas (VSO) nebo World Vision. Tyto organizace se například zaměřují na podporu postavení žen v rámci komunit pěstitelů kakaa v Ghaně, na zamezení zneužívání dětské práce v Ghaně a na Pobřeží slonoviny či na zdokonalení zemědělských praktik pro zvýšení úrody v Indonésii.

www.cocoalife.org.

„Díky spolupráci programu Cocoa Life a dobrovolnic z VSO, které se specializují na technické, obchodní i manažerské dovednosti, se ženy v pozici pěstitelky kakaa dokážou více zapojit do role obchodnice. Genderová školení napomáhají ženám v komunitách pěstitelů kakaa více se zapojovat do rozhodovacích procesů, které zásadně ovlivňují jejich životy,“ objasňuje Fidelis Yapel, dobrovolník programu VSO a manažer programu Cocoa Life v Ghaně.

www.cocoalife.org.

„Prostřednictvím programu Cocoa Life pomáháme pěstitelům kakaa na Pobřeží slonoviny investovat do svých farem s cílem zajistit jejich prosperitu. Program také výrazně pracuje s motivací mladé generace pokračovat v pěstování kakaa v jejich komunitách namísto toho, aby se stěhovali do velkých měst, kde těžko hledají uplatnění. V rámci programu také učíme mladou generaci finanční gramotnosti, obchodním praktikám a dalším dovednostem v podnikání, které napomohou dále rozvíjet jejich komunitu na Pobřeží slonoviny,“ dodává Ahmadou Cis, zástupce organizace Solidaridad na Pobřeží clonoviny.

www.cocoalife.org.

Další informace o programu Cocoa Life najdete na www.cocoalife.org.

Reklama