Škoda, že jsem v mládí neměla jiný přístup ke vzdělání... měla jsem ho změnit. Tím nechci tvrdit, že bych měla samé jedničky, naučila se plynně tři jazyky a získala doktorát. To asi ne, svou povahu nezměním ani vracením času. Nerozkládala bych však síly do desítek aktivit.

Když jsem se tak zamýšlela, kdy jsem ze současného pohledu udělala první fatální chybu ve svém životě, dospěla jsem k názoru, že se tak stalo s ukončením středoškolského vzdělání a potácení se od ničeho k ničemu. Mým velkým problémem bylo, že jsem nevěděla, čím chci být.

girl

Projevovalo se to tím, že jsem jeden rok toužila po kariéře výtvarné umělkyně, druhý směřoval k biologii, a protože jsem i mnoho let tancovala, jednu dobu jsem uvažovala o choreografii. Pro nic jsem ale neudělala dost. Malovat jsem sice chodila, ale že by ze mě byl zapálený dříč, to se říci nedalo. Tancovala jsem tak 10 hodin týdně, ale primabalerína by ze mě také nikdy nebyla. Nedostávalo se tolik talentu, a jak si možná některé vzpomenete na nedávný článek, měla jsem poměrně závažnou luxaci kyčlí, takže to prostě zlepšit nešlo. A ta biologie? Ta by šla, tu jsem uměla na výbornou z jakéhokoli pohledu zkoušejících, ale k tomu patřila analytická chemie a fyzika... no a to už moc nešlo a já byla líná jako veš. Paradoxem bylo, že mně přehodili přihlášku na VŠ a já byla přijata na Vysokou chemicko-technologickou, obor silikáty. To byl výsměch, na který jsem reagovala tak, že jsem ani nenastoupila do prvního ročníku. Prostě jsem byla jen dobře našprtaná.

Pak jsem pár let chodila na dramaťák a hrát amatérské divadlo do Malostranské besedy v Praze. Nakonec mi učaroval step a moderna, chorálový zpěv v kostele, vymetala jsem všechny výstavy a hrála si na velkou intelektuálku, která všechno ví a zná. A psala jsem pohádky a básničky, které jsem si ilustrovala, tesala sochy do pískovce, vyráběla kde co a pak to rozdávala kamarádům k Vánocům a oni si mysleli, jak nejsem dobrá a co všechno umím, a já si to myslela taky...

V té době jsem vůbec nedbala napomínání dospělých, že člověk má jít jen jednou cestou za jedním cílem a v tom být nejlepší. Já byla trochu dobrá ve všem, ale výborná v ničem. To jsem ale zjistila až po letech, kdy mi mezi prsty proteklo mnoho let, které mi nic nepřinesly a nikam dopředu mě neposunuly.

Kdybych mohla vrátit čas, šla bych jen jednou cestou a nerozptylovala se tisícem zbytečných aktivit. Určitě bych byla daleko houževnatější a cílevědomější. Vždyť vím z příkladů kolem sebe, že to všem, kdo se na to dal, vyšlo...


Moje milé čtenářky, už jste někdy uvažovaly nad tím, jak by bylo krásné umět vrátit čas a mít možnost napravit svá chybná rozhodnutí? Co byste udělaly jinak?

Vím, že z každé chyby plyne poučení, takže možná, že z jistého úhlu pohledu mělo vše svůj smysl a posunulo to člověka kousek dopředu. Z jiného možná spíš dozadu, protože některé nepříjemnosti a důsledky svých rozhodnutí bychom si klidně mohly odpustit a život by se bez nich jistě rád obešel.

Když se tak zamyslíte a zapátráte v paměti, najdete něco, co byste příště určitě už nikdy neudělaly? Kdyby to šlo, vrátily byste čas a své osudové rozhodnutí nebo čin změnily? Kdybyste věděly, jaké okolnosti to přinese, chovaly byste se tenkrát jinak? Litujete něčeho ve svém životě?

Možná, že tahle bilance nebude moc veselá, ale z druhé strany si díky ní člověk uvědomí, jakou cestu životem už ušel a jak své vlastnosti změnil.

Pod vlivem svých chyb, přehmatů, šlápnutí do h..., naivity, důvěřivosti, lásky, samolibosti, přílišného sebevědomí, lenosti, nespolehlivosti své i druhých, falešných představ, velikášství, komplexů... však si zbytek doplníte samy.

Co byste tedy změnily, kdyby šel vrátit čas? Už víte? Moc se těším od nynějška až do pondělního odpoledne na adrese:

redakce@zena-in.cz

Reklama