Světem internetu opět proudí nový hoax neboli poplašná zpráva. V obsáhlém varování se můžete například dozvědět, že výbuch sopky v Chile a ničivé zemětřesení v Číně mají na svědomí Švýcaři.

Na první pohled se to zdá jako holý nesmysl. Autor zprávy podepsaný jako Sorcha Faal ale uvádí mnoho konkrétních informací, které mohou čtenáře snadno zmást, nicméně žádné z jeho tvrzení není možné potvrdit.

 

Zpráva doslova tvrdí, že gigantický urychlovač částic, který je sestavován v podzemí Ženevy Evropskou organizací pro jaderný výzkum, zavinil svými neúspěšnými testy sopečnou erupci v Chile a rozsáhlé zemětřesení v Číně. To ovšem autorovi poplašná zprávy nestačilo, a proto se dál zabýval ještě několika na první pohled smyšlenými zprávami s tematikou lidských práv, vědeckých experimentů či armádních aktivit.

 

Někteří odborníci se domnívají, že se za zprávou skrývá snaha vyvolat nedůvěru v neagenturní zprávy. Skutečného autora zprávy, jak to u hoaxů bývá, se zatím nepodařilo vypátrat.

 

Uvěřila byste tomuto tvrzení? Jak často se setkáváte s hoaxy? Co si myslíte o jejich autorech?

Reklama