Foto: Shutterstock

Aerobní zdatnost neboli kardiorespirační zdatnost je způsobilost organismu účelně přijímat, přenášet a využívat kyslík k pohybové činnosti. Zvláště to poznáme u vytrvalostních aktivit. Jde tedy hlavně o schopnost pravidelného dýchání, díky kterému můžeme mít lepší srdeční činnost, a tím i redukovat nadbytečné tuky.

Studie zkoumala souvislosti mezi aerobní kondicí, obsahem tělesného tuku a motorickými dovednostmi u 332 dětí ve věku od 7 do 11 let. Aerobní zdatnost byla měřena testem, při kterém jsou děti sledovány speciálním přístrojem při jízdě na rotopedu, motorické dovednosti byly měřeny běžnými metodami.

Foto: Shutterstock

Klíčovým poselstvím studie je, že dítě, které má nadváhu, může mít lepší aerobní schopnosti než dítě, které nadváhu nemá a je, co se týče pohybu, šikovnější. Vědci tím chtěli upozornit, že pohyb je důležitý právě pro rozvoj motorických schopností a jako prevence nadměrného přibývání na váze. Proto bychom od něj neměli odrazovat ani neobratné děti s nadváhou, ať při tělocviku vypadají jakkoliv.

Reklama