Básník Francesco Petrarca, blízký přítel císaře římského a krále českého Karla IV., našeho panovníka, jej častokrát vyzýval, aby obnovil slávu antického římského impéria. A kde? Právě v Praze.

Jenže moudrý Karel IV. usoudil, že by to nešlo. V té době byl Řím stále ještě na vrcholu moci, byť už jako sídlo hlavy západního křesťanstva. Sílu církve nijak zvlášť nepodlamovala ani ta skutečnost, že právě v oné době se papež ocitl v avignonském zajetí. Karla IV. by však nikdy nenapadlo, aby se vydal směrem proti církvi.

petrarca

Francesco Petrarca si dokázal představit Prahu jako mocnost světa

Jako člověk mimořádných schopností Karel IV. citlivě vnímal, že impérium římského typu by v pozdně středověkém světě bylo už jen neživotním anachronismem. A především – bytostně toužil po něčem vyšším. Jako upřímně věřící jistě vnitřně trpěl papežským schizmatem a úpadkem morálky v církvi. Doufal snad, že když vybuduje vzorné duchovní centrum, přitáhne do něj to, co je v křesťanství zdravé. Je zřejmé, že tendence k takovému vývoji tu byly, jenže celé se to nějak zvrtlo.

Buď jak buď, na povznesení města Prahy Karel IV. vložil nesmírné prostředky a obrovské úsilí. Podle historických pramenů je známo, že mimo to, že byl dobrým panovníkem a politikem, byl také tím, čemu se dnes říká senzibil, médium, či dokonce svým způsobem jasnovidec.

Média vyhledávající kontakty s duchy a jinými záhrobními silami bývají obvykle vnímána jako osobnosti krajně nedůvěryhodné. V dobách Karla IV. však tomu bylo jinak a nikdo by se navíc neodvážil panovníkovi oponovat, i kdyby použil tvrzení, jak mu „duchové“ vnukli myšlenky. Pokud se ty myšlenky týkaly i rozkvětu a budování Prahy, bezesporu byly moudré.

karel

Karel IV. panovník, politik i silné médium

Co by se stalo, kdyby se po smrti Karla IV. neujal vlády Václav IV, ale král Zikmund? Zůstalo by centrum říše natrvalo v Praze? Nedošlo by k husitskému drancování?

Historie ale nezná kdyby... Návrh na střed pozemského centra tu byl, a i přesto, že se neuskutečnil, možná si to Karel IV. neuvědomil, ale byl to právě on, kdo vytvořil první předpoklady k tomu, aby Praha v budoucnosti oslovila Rudolfa II. a stala se hlavním evropským střediskem vědy a umění, prolínajícími se tajemnou atmosféru oné doby, která věřila v moc hvězd a magii.

rudolf

Rudolf II. Habsburský

Ostatně magická je Praha dodnes, a tak ji můžeme považovat za střed, když ne pozemského, tak duchovního světa určitě.

prague

magická Praha

zdroj: J. Novák, Tajemné Česko a wikipedia

Čtěte také:

Reklama