Už jsem tu někde prozradila, že rádi s manželem cestujeme. Tedy není to žádná exotika, na to tu jsou jiní experti. V posledních patnácti letech je to výhradně po evropských městech a památkách. V našem hledáčku jsou zejména místa spjata s významnými historickými událostmi našich i evropských dějin či místa s výrazným architektonickým odkazem minulosti. Tak trochu to koresponduje s našimi profesemi. A kde jinde začít náš seriál o cestování než na místě, které se stalo osudným pro celou střední Evropu, tedy i pro země Koruny české?

Bitvu, která se tu odehrála, dokonce Maďaři považují za nejhorší ve svých dějinách. A právem! Vždyť uvrhla velkou část Uher do více než stopadesátileté nadvlády tureckého sultanátu. Pojďme se tedy spolu vypravit na malý výlet s příběhem…

ceduleMoháč, nejjižněji položené maďarské město, leží v blízkosti chorvatských i srbských hranic. Má dnes jen kolem 19 000 obyvatel. Stalo se tranzitním místem na cestě do Chorvatska a k jadranskému pobřeží. Možná vás překvapí, že zde najdete nápisy ve třech jazycích. Žijí tu dvě národnostní menšiny, takže kromě maďarštiny se tu setkáte i s chorvatštinou a němčinou.

Město je také každoročně dějištěm masopustního karnevalu, největšího v zemi. V Maďarsku se nazývá „busójárás“ a znamená pohřbívání zimy a vítání jara. Město je ale spjato především s nejčernějším dnem uherských i evropských dějin.

Vlastně se říká, že Moháč znamená pro Uhry totéž, co pro Čechy Bílá hora. A možná si ještě pamatujete ze školy i letopočet 1526. Bitva se odehrála odpoledne – přesně 29. srpna. Existují různé názory na to, jak dlouho trvala. Uvádí se hodina a půl, ale jinde zase hodin pět …Ludvík

Socha Ludvíka Jagellonského ve městě Moháči

Bojovala proti sobě početně nesourodá vojska. Turecký sultán Süleyman I., řečený Nádherný, byl v těžké přesile. Jeho vojsko čítalo minimálně 50 000 vojáků, ale jinde se píše i o 75 000, někdy i více! Českému a uherskému králi, mladému Ludvíku Jagellonskému, se podařilo sehnat hotovost jen 25 000 vojáků. Tedy proti soupeři jako když plivne… Slíbené posily nedorazily. Záměrně? Co ale bylo podstatné, Turci měli jinou disciplínu!

totemy

Bitva byla mimořádně krvavá. Každá z válčících stran ztratila přibližně stejně – asi 16 000 vojáků. Král Ludvík se po prohrané bitvě snažil zachránit útěkem. V doprovodu dvou svých mužů prchal krajinou, která byla po vytrvalých deštích jedna velká bažina. Osudnou se jim stala malá říčka Csele, kterou bylo nutné přebrodit. První muž prozkoumal terén. A projel! Král už ne. Jeho kůň klopýtl, převrátil se a stáhl svého pána v těžké zbroji do bažiny. Třetí muž rychle přispěchal na pomoc, ale i on se v bahně utopil. Druhý den po bitvě nechal sultán Süleyman popravit asi 2000 zajatců.

Teprve po dvou a půl měsících královo tělo našli a pohřbili v Székesfehérváru.


A další důsledek bitvy? Na český i uherský trůn se dostávají Habsburkové, konkrétně Ferdinand I. Habsburský. Došlo tak k naplnění Vídeňských svatebních smluv z roku 1515, které tak chytře vymyslel císař Maxmilián I. pro své vnuky. Tehdy došlo k dvojsvatbě mezi dětmi habsburskými a jagellonskými. V případě vymření jednoho rodu přecházel trůn na rod druhý. Kdo ale mohl tušit, že se stane tak brzy? Když totiž Ludvík Jagellonský zemřel, bylo mu pouhých dvacet let, jeden měsíc a dvacet devět dnů. Zemřel bezdětný, ačkoli prý se svou manželkou každou volnou chvíli trávili v ložnici. Jenže o rok starší Marie Habsburská byla údajně mnohem zkušenější a zdatnější a chtěla si s manželem ještě chvíli užívat… Kdyby jen věděla, nedávala by si tolik na čas …Ale to je zase to kdyby!  

Nejtragičtějším důsledkem byl ale rozklad tehdy mocného uherského státu a jeho rozdělení mezi Habsburky, Osmanskou říši (vznikl turecký pašalík se sídlem v Budíně) a sedmihradská knížata. A nebýt Moháče, nejspíš by se Habsburkové nestali v budoucnu nejvýznamnějším panovnickým rodem v Evropě. Možná by se uctivě klaněli Jagelloncům. Kdo ví?

A jak to vypadá v místě moháčské bitvy dnes?

pamatnik

Na pravděpodobném místě největší válečné vřavy, dnes nazývaném Turecký vrch (Törökdomb) nedaleko obce Sátorhely, je vybudovaný rozlehlý památník. V celém areálu probíhají stále rozsáhlé archeologické práce. reliefV místech dosud odkrytých masových hrobů uvidíte jakési náhrobky, pamětní totemy. Jsou to různě zdobené vyřezávané dřevěné sloupy zobrazující lidi, koně i zbraně. V návštěvním centru je instalována malá výstavka o historických událostech a můžete zde zhlédnout i interaktivní video.

Prchající král Ludvík se vydal se svými dvěma kumpány na sever od bojiště. Snad špatná volba trasy a neznalost terénu se mu staly osudným. Na místě, kde utonul, jen pár metrů od dnes poklidného potůčku Csele stojí jeho památník s reliéfem zobrazujícím nešťastnou událost.

Ve čtvrtek 12. června si můžete přečíst: Marie Habsburská se již podruhé nevdala

Čtěte také:

Reklama