modrina

Děti jsou živé a při svých nejrůznějších hrách nebo při hodinách tělocviku si snadno způsobí i nějakou tu modřinu. Pokud se ale modřiny objevují často i po menším uhození, nebo se dítěti dělají na kůžu tečky zalité krví, vydejte se bez váhání k lékaři. Může jít o projev závažnějšího onemocnění.

Imunitní trombocytopenická purpura (dále ITP) je nejčastějším získaným krvácivým onemocněním v dětském věku. Projevuje se nízkou hladinou krevních destiček, což vede k poruchám srážlivosti krve. Ročně touto chorobou ze sta tisíc onemocní čtyři až osm dětí.

Většinou jde o nezhoubné onemocnění, které po několika týdnech až měsících samo odezní. Často i bez léčby. Přesto je strašákem rodičů a předmětem sporů lékařů, kteří k nemoci i její k léčbě přistupují zcela odlišně.

ITF se dělí na akutní (náhlou) nebo chronickou (dlouhodobou). Akutní mívá zpravidla závažnější průběh. Postihuje stejnou měrou chlapce i děvčata a má vrchol výskytu mezi 2.–5. rokem života. Děti starší 10 let mají vyšší riziko chronické formy nemoci, která postihuje častěji dívky.

Příznaky

Vznik akutní ITP je náhlý. U dítěte se (především v oblasti krku, horní části trupu ale i kotníků) objeví petechie – tečkovité krvácení do kůže. I po malém uhození nebo úrazu vznikají výrazné modřiny. Často nemoc vzniká několik týdnů po nějakém infekčním onemocnění. ITF lze zjistit z kompletního krevního obrazu. Projevy krvácení mohou být i na spojivkách a sliznicích dutiny ústní. Akutní forma nemoci trvá několik týdnů až měsíců.

Trvá-li déle než 6 měsíců, hovoříme o chronické ITP. Nástup nemoci je často méně dramatický, než je tomu u její akutní formy. Projevy krvácení jsou méně výrazné. A většinou chybí akutní infekce jako „vyvolávající“ příčina nemoci.

Léčba

U velké části pacientů dochází ke zlepšení stavu bez léčby. Dítěti se ale musí zcela změnit denním režim. Je nutné omezit velké množství aktivit, dbát na prevenci úrazů a zakázat podávání aspirinu a léků obsahujících kyselinu acetylosalicylovou. Podle statistik 80–90 % pacientů dosáhne vyléčení s nebo bez léčby po 6 měsících. U 3–5 % dětí nemoc přechází do chronické formy.

Pokud je nemoc léčena, což je v česku častější, spočívá léčba v podávání kortikoidů. Kortikoidy snižují tvorbu protilátek proti vlastním krevním destičkám. Taková léčba s sebou ale nese řadu vedlejších účinků.

Podrobnější informace o trombocytopenii najdete na www.trombocytopenie.cz

Reklama