Den Země 2009Naše „modrá planeta“, která jako jediná z vesmírných těles sluneční soustavy umožňuje existenci života, slaví 22. dubna svůj svátek – Den Země.

Tento celosvětový svátek poprvé uspořádali v USA v roce 1970 studenti, kteří chtěli prosadit přijetí nových zákonů a celkově zvýšit finanční rozpočet na tamní ochranu životního prostředí. V České republice se svátek poprvé slavil v roce 1990.

Za původním uspořádáním Dne Země stojí dva muži. Prvním z nich je bývalý americký senátor Gaylord Nelson, který během výletu do Santa Barbary v roce 1969 objevil velkou ropnou skvrnu, a na základě této zkušenosti navrhl zavést národní svátek oslavující planetu Zemi.

Se Dnem Země je spojován i John McConnell. Ten představil stejnou myšlenku na jednání UNESCO o životním prostředí. Ve stejném roce navrhl i vlajku Země.

Den Země - vlajkaV roce 1970 se ve Spojených státech následně uskutečnila rozsáhlá kampaň na záchranu přírodních podmínek na Zemi. Akci iniciovali jak studenti vysokých škol, tak zástupci politických stran, a zúčastnily se jí miliony Američanů. Na shromáždění dorazilo zhruba 20 milionů lidí.

V OSN se Den Země slaví od roku 1971. Od roku 1990 slaví tento svátek i ostatní státy, mezi nimi je právě i Česká republika. Lidé obvykle v tento den nechávají svá auta v garážích a do práce cestují po svých nebo hromadnou dopravou.

Koordinací aktivit ke Dni země a informačním servisem se zabývá mezinárodní organizace Earth Day Network, sídlící v americkém Seattlu. Na stránkách Earth Day Network jsou zveřejňovány konkrétní akce, které se pořádají při příležitosti oslav Dne Země v nejrůznějších zemích celého světa.