mocnemoc

Nedávno u nás vyšel článek o onemocnění zvaném hyperaktivní močový měchýř. Pod článkem se rozvinula zajímavá debata, proto jsme s některými otázkami oslovili odborníka, aby nám na ně odpověděl.

Na dotazy odpovídá MUDr. Oldřich Šottnera, urogynekologická ambulance Gynekologicko-porodnické kliniky FN Bulovka. 

Není škodlivé nejít hned na toaletu, pokud pocítíme potřebu močení?
Z dlouhodobého hlediska je tzv. „předržování“, tj. neustálé odkládání mikce, velmi nevhodné a považuje se za rizikový faktor pro rozvoj právě syndromu hyperaktivního měchýře. Nicméně jednorázové odložení mikce na sociálně vhodnější okamžik je zcela přirozené a nepřináší žádná akutní rizika.

Některé ženy jsou schopné zadržovat moč dlouho (sledují televizi, pracují v sedě, jsou zabrané do nějaké činnosti) a jdou, až když je potřeba již velmi nutkavá, je to zdravé?
Zdravé to jistě příliš není - viz odpověď na minulou otázku. Právě nositelé profesí, které vyžadují chronické odkládání močení, jsou ve vyšším riziku rozvoje hyperaktivního močového měchýře.

Nemusí být zadržování moči přípravou na ledvinové kameny?
Samo zadržování močení není obecně významným přímým rizikovým faktorem pro ledvinové kameny, avšak omezování denního příjmu tekutin, které situaci často doprovází, je již rizikovým faktorem velmi významným.

Mají si ženy při močení trénovat zadržování moči pro posílení pánevního dna?
Oddalování mikce jako takové za účelem posílení pánevního dna je zcela jistě nevhodné. Nicméně podobné praktiky (avšak pod kontrolou terapeuta) bývají někdy užívány v podobě tzv. tréninku pravidelného močení. Navíc přerušování probíhající mikce bývá někdy doporučováno k posílení pánevního dna, a zejména pak k posílení volní kontroly nad svalstvem pánevního dna.

Může mít zadržování moči souvislost s onemocněním, jakým je hyperaktivní měchýř?
Určitě může - viz odpověď na první a druhou otázku.

Reklama