Ze studie, která vznikla pod záštitou Kalifornské univerzity v Los Angeles a univerzity v dánském Aarhusu vyplývá, že časté používání mobilního telefonu v těhotenství může mít vliv na pozdější problémy s chováním dítěte. Ke zvýšení rizika vzniku vztahových nebo emočních problémů či hyperaktivity u dětí předškolního věku stačí, když jejich matky v těhotenství používají mobilní telefon dvakrát či třikrát denně. 

Autoři studie podrobili průzkumu matky více než třinácti tisíc dětí, které se narodily v Dánsku ke konci devadesátých let. V dotazníků vyplynulo, že 54 procentům matek, které mobilní telefon v těhotenství používaly, se narodily děti mající v předškolním věku problémy s chováním. Ze všech dětí, které navíc do svých sedmi let používaly mobilní telefon samy, mělo stejné problémy až 80 procent z nich.

Čtvrtina z těchto dětí se potýkala s emočními problémy, 34 procent dětí špatně navazovalo vztahy se svými vrstevníky, 35 procent bylo hyperaktivních a téměř polovina měla problémy obecně s chováním.

Samotní autoři studie i vědci jsou z výsledků překvapeni a nedokáží poukázat na biologický mechanismus, který by popsané problémy u dětí způsoboval. Nelze tedy s přesností říci, zda komplikace v chování způsobují skutečně mobilní telefony.

Reklama