Představte si situaci z běžného pracoviště, kterou jste jistě již všichni někdy zažili, nebo které jste jistě již někdy byli svědky.

Jeden z pracovníků na dotyčném pracovišti není oblíbený mezi ostatními kolegy. Není zván na přátelská posezení po práci ani na oslavy narozenin či svátků svých kolegů. Nechodí s ostatními na společné obědy a komunikace mezi ním a jeho spolupracovníky je minimální. Kolegové si od něj udržují maximální odstup, na své otázky dostává jen jednoslabičné odpovědi, mnohdy se přeslechne jeho pozdrav a pokud s ním někdo začne sám od sebe mluvit, bývá v tom vždy nějaká skrytá či otevřená výtka či kritika. Se svými kolegy má časté konflikty a nedorozumění a lépe nevypadá vztah ani s jeho nadřízeným.
Na druhé straně, čím méně se komunikuje s tímto kolegou, tím více ostatní pracovníci mluví o něm. Přetřásají jeho chyby a nedostatky, baví se při vzpomínce na trapné situace, do kterých se kdy dostal, ať již shodou náhod, svojí vlastní nešikovností, či přičiněním svých kolegů. Bývá častým terčem takzvaně „přátelských“ vtípků, často se nepěkně hovoří i o jeho soukromých záležitostech a dopustí-li se nějakého porušení podnikových pravidel, jeho kolegové mu nejen nepomohou jeho poklesek zakrýt, ale naopak se postarají o to, aby vedoucí byl promptně a s plnou parádou informován.

Pokud jste tedy již takovou situaci zažili, stali jste se s největší pravděpodobností svědky mobbingu – šikanování na pracovišti.
Je zřejmé, že stát se obětí mobbingu je vždy situace lidsky a psychologicky velmi nepříjemná. V současné ekonomické situaci, kdy se zvyšuje nezaměstnanost, kdy sehnat pracovní místo není jednoduchá záležitost a kdy ekonomická situace a rozpočet většiny rodin je napjatý do krajnosti, může mobbing představovat doslova smrtící past na dotyčného nešťastníka.
Je proto důležité, aby každý člověk byl obeznámený s touto problematikou. Takový člověk pak bude umět lépe předvídat situace a okolnosti, které jsou spouštěcími momenty mobbingu, bude umět rozpoznat a vyhodnotit první nenápadné příznaky a bude tedy lépe připravený podniknout protiopatření dříve, než se zhoubný proces mobbingu rozjede naplno, a kdy již možnosti obrany budou značně omezené.

V následujících kapitolách si povíme o dynamice mobbingového procesu, jeho příčinách, okolnostech, které jeho vznik usnadňují, o strategiích mobbingu a v neposlední řadě i o strategiích obrany.

Základy skupinové dynamiky
Základem šikanování i mobbingu jako určité podmnožiny šikanování jsou zákony skupinové dynamiky.
V každé sociální skupině v živočišné říši, ať už lidské nebo zvířecí, se vytvoří sociální hierarchie. Na vrcholu této hierarchie je jedinec alfa.(Pozice v sociální hierarchii se označují řeckými písmeny). Druhý jedinec v pořadí je tedy beta. Třetí je gama, a tak to jde dále, až poslední jedinec této hierarchie je omega.
Jedinec omega je tedy na chvostu sociální hierarchie, na konci sociometrického žebříčku.
Ve všech skupinách – i v těch, kde se nešikanuje – jedinec omega existuje.
Je to jedinec nejméně oblíbený, má nejméně přátel, pokud vůbec nějakého, slouží jako obětní beránek při neúspěších skupiny, jeho okolí se těší z jeho neúspěchů a tento neúspěch očekává.

Je nutné si uvědomit, že jedinec omega je v každé skupině.
Buď se jedná o jedince, který si dispozice pro zaujetí této pozice nese již v sobě (jaké tyto dispozice jsou, si ukážeme později), nebo, není-li ve skupině žádný takto disponovaný jedinec, na někoho to místo prostě zbude.

Boj o sociální hierarchii proběhne velmi rychle, nemilosrdně a zpravidla platí, že ustavená sociální hierarchie je jednoznačná.
Toto je jistě nepříjemné pro omegu, nicméně to ještě není šikanování.
K šikanování dochází tehdy, existují-li pro to předpoklady.
Tyto předpoklady jsou dány osobností oběti, osobností agresorů (těch, co šikanují) a strukturou skupiny, ve které k šikanování dochází.
Co je to šikanování a mobbing a jak jej odlišit od běžného, třebaže nepříjemného chování ?
O tom si povíme příště.

            
Reklama