Poškozování soukromí je další mimořádně odpornou strategií.
Na adresu postiženého člověka se dělají nejrůznější narážky a vtipy. Vše, co se nějakým způsobem týká oběti, je terčem kritiky. Tato kritika je často prezentována ve formě jemné, přátelské ironie, a když se oběť nějakým způsobem ohradí, vytkne se jí, že neumí přijmout přátelské žertování.
Dalším postupem spadajícím do této kategorie je ironické napodobování oběti. Jedná se o psychicky velice destruktivní postup, člověk má pocit, že se stává svým vlastním gumákem. Rýpání v otevřených ranách, kritika politického či náboženského přesvědčení (či naopak s ironicky nadsazenou vážností projevovaný respekt vůči tomuto přesvědčení), poškozování předmětů oběti nebo jejich drobné krádeže patří rovněž do pestré palety strategií poškozování soukromí.

Ještě závažnější je zveřejňování důvěrných informací, k nimž se podaří některému ze spolupracovníků se dostat. Tyto informace se jednak stávají vděčným tématem nikdy nekončících drbů, jednak se zneužívají k dalšímu a dalšímu nechutnému vtipkování na adresu oběti. Dělají se narážky na psychické zdraví, rozebírá se manželský život, nepěkně se hovoří o dětech.

Do kategorie, která již hraničí s trestnou činností, patří terorizování šikanovaného kolegy. Oběť dostává anonymní zneklidňující telefonní hovory, v níž se jí anonymně vyhrožuje. Soukromí oběti se dále přetřásá nechutným způsobem a oběť je prezentována jako nenormální a zvrhlý člověk. K tomu stačí například jednou zahlédnout oběť v restauraci, aby se z ní učinil alkoholik. Je zřejmé, že akce podobného typu již bezprostředně poškozují oběť, a mohou se tedy stát důvodem pro občanskoprávní žalobu, nebo dokonce trestní oznámení. Často se využívá toho, že mnohé firmy požadují, aby zaměstnanec reprezentoval firmu i v soukromí. Toho se využívá k dalšímu promyšlenému stupňování tlaku.

V rámci popisu mobbingových strategií je třeba, abychom se zmínili i o poškozování zdraví. Do této kategorie patří například vyhrožování tělesným násilím, ať již přímým, či pomocí symboliky (například v blízkosti oběti někdo cvakne nožem apod.). Může dojít i k přímému fyzickému útoku, který se maskuje jako nedopatření (například se na nohu oběti jakoby omylem shodí těžký předmět). V blízkosti alergika se nepřetržitě kouří. Mezi opravdu odporné praktiky patří i to, že se oběti přimíchávají do nápojů různé léky, aniž by okolí mělo povědomost o tom, jak dotyčný bude na dané léky reagovat. Mezi méně nápadné metody patří například přidělování práce, o níž je známo, že je pro dotyčného jedince škodlivá.  

 

Příště si povíme něco o tom, proč i lidé, kteří mají k oběti blízko, například rodinní příslušníci, nebo přátelé, mají tendenci hledat vinu u oběti samotné. Budete si moci rovněž vypracovat jednoduchý test, kterým si otestujete Vaši osobní situaci v zaměstnání.

 

 

 

           
Reklama