Mnohočetný myelom patří mezi vážná rakovinná onemocnění. Jedná se o druhé nejčastější zhoubné onemocnění krve. Průměrné dožití pacientů s diagnózou mnohočetného myelomu bylo ještě donedávna méně než tři roky. V současnosti ale mají pacienti výrazně lepší šanci na přežití.

Mnohočetný myelom: Onemocnění, které ohrožuje velkou část starší populace

onko

Mnohočetný myelom je druhým nejčastějším krevním nádorovým onemocněním. Je způsoben abnormalitou plazmatických buněk vyskytujících se obvykle v kostní dřeni. Počet plazmatických buněk začne rychle růst a následné hromadění v kostní dřeni může vést až k patologickým zlomeninám, které výrazně ovlivňují kvalitu života pacienta. Celosvětově trpí mnohočetným myelomem 230 tisíc osob a každý rok se diagnostikuje přibližně 114 tisíc nových pacientů. V České republice je výskyt onemocnění přibližně 3-4 případy na 100 tisíc obyvatel ročně, ve věkové kategorii 75-79 let je to však již 15-16 případů na stejný počet obyvatel. „Výskyt mnohočetného myelomu představuje velmi vážné riziko především pro starší generaci. Asi ve 3 % případů se tato nemoc ale objeví u pacientů mladších 40 let,“ říká prof. MUDr. Ivan Špička, CSc., přední český specialista v oboru hematologie ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Pacient Miloš statečně bojuje již několik let

Když mi poprvé sdělili můj zdravotní stav, mé první myšlenky směřovaly k zabezpečení rodiny. Tu má diagnóza ranila nejvíc. Já to vzal „sportovně“ a rozhodl jsem se bojovat a nevzdat se. Zpočátku to nebylo lehké. Aby byl člověk schopný vést důstojný život, když má v patách rakovinu, potřebuje především moderní léčbu, podporu okolí (rodiny, zaměstnavatele, přátel a známých) a fyzickou i psychickou sílu. A já se domnívám, že většinu z toho mám.

Mé okolí i já vynakládáme značné úsilí, abych byl schopen žít důstojný život jako před onemocněním. Třikrát týdně dojíždím na dialýzu, dvakrát do měsíce pak na hematoonkologii do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Troufám si tvrdit, že bez mé rodiny by pro mě nemoc byla mnohem obtížnější. Především mám úžasnou manželku, bez které by tohle vše bylo mnohem těžší. Snažím se, aby rodina byla co nejméně omezována mojí nemocí, proto se věnujeme turistice a jezdíme na výlety. Svůj volný čas trávím cvičením, jógou, rehabilitacemi nebo během. Je to víceméně komplexní péče o mou psychickou i tělesnou schránku, což mi pomáhá k lepšímu odolávání následkům nemoci a léčby. Můj zaměstnavatel mi umožnil pracovat 6 hodin denně na stejné pozici jako před onemocněním a vytvořil pro mě speciálně upravené pracovní místo. Můžu tedy být v kolektivu skvělých osob, které mi dodávají potřebnou energii pro život. Díky tomuto všemu jsem schopný si život užívat a nejen přežívat.

Mnohočetný myelom vzniká velmi nenápadně. V časné fázi nemoci ji rozezná jedině náhodné vyšetření. Obecně lze říci, že se doposud nepodařilo odhalit žádnou konkrétní příčinu onemocnění a neexistuje ani jeho specifická prevence. Mnohočetný myelom postihuje především kostní dřeň, ve které se tvoří ložiska, která ovlivňují stabilitu kosti. Velmi často tak může být signálem onemocnění bolest pacienta v oblasti páteře. „Proto je důležité podobné příznaky vnímat a zabývat se jimi. Vleklé bolesti zad mohou pro člověka signalizovat mnohem vážnější zdravotní problémy,“ upozorňuje prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Mnohočetný myelom ničivě ovlivňuje proces obnovování kostní tkáně. Ve zdravém těle dochází k neustálé přestavbě kosti – staré buňky jsou odbourány a nahrazeny novou tkání, která je následně mineralizována, čímž získává svou pevnost a odolnost. Při mnohočetném myelomu však dochází ke zrychlenému odbourávání kosti a v důsledku toho také ke zvýšenému uvolňování vápníku do krve – tzv. hyperkalcémii. „Mezi typické příznaky onemocnění však řadíme také celkovou tělesnou slabost, únavu spojenou s chudokrevností. Pacient může být citlivější k infekcím a také mít porušenou funkci ledvin, která se projeví otoky a zánětem či poruchou tvorby moči,“ dodává prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Současná léčba mnohočetného myelomu a její budoucnost

Mnohočetný myelom je v současné době mnohými hematology stále ještě považován za nevyléčitelné onemocnění, přestože v některých případech dojde ke kompletnímu uzdravení pacientů. Lékařům se často podaří vyvolat ústup nemoci, který však po určité době skončí a dojde opět k propuknutí onemocnění. Pacient je tak vystaven vleklému procesu s nejasným výsledkem. „Při onemocnění mnohočetným myelomem využíváme klasickou protinádorovou léčbu, která má za cíl zlikvidovat co největší počet nádorových buněk. Mezi tu řadíme ozařování, chemoterapii nebo transplantaci kostní dřeně. Současně je nutné využívat také podpůrnou terapii, která je zaměřena na léčbu příznaků mnohočetného myelomu,“ říká prof. MUDr. Ivan Špička, CSc. S klesajícím množstvím nádorových buněk se snižuje odbourávání kosti, a tím se zmírňují bolesti. Obnovuje se stavba kosti a zlepšuje se tvorba krvinek a schopnost organizmu bránit se infekcím. Podpůrná léčba má za cíl zabránit vzniku a rozvoji příznaků nemoci. Pokud jsou již příznaky nemoci přítomny, je cílem podpůrné léčby jejich odstranění. Výsledek terapie však nelze přesně předpovědět.

Výzkum v oblasti léčby mnohočetného myelomu směřuje k vývoji účinnějších látek, které mohou zvýšit šanci pacientů na celkové překonání nemoci. „Už dnes můžeme tvrdit, že nová biologická terapie je schopná zajistit důkladnou, trvalou odezvu a může jednoho dne tuto dnes smrtelnou chorobu změnit na chronický problém, který bude možné dlouhodobě zvládat. V léčbě mnohočetného myelomu lze pozorovat jedno z největších zlepšování výsledků za posledních pět let při srovnání se všemi ostatními nádory. To, že bylo dosaženo zásadního milníku – vyléčitelnosti – tento fakt jen umocňuje,“ uzavírá prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Prof. MUDr. Ivan Špička, CSc., je absolventem 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V současnosti pracuje na I. interní klinice-klinice hematologie 1. LF UK. Je vedoucím skupiny pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu (MM) na této klinice a členem předsednictva České myelomové skupiny. Zabývá se hlavně zpřesněním diagnostiky MM a příbuzných chorob, vývojem nových léků a jejich zaváděním do klinické praxe. Publikoval více než 70 prací v českém i světovém prostředí, je hlavním autorem monografie „Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie“ (Galén, 2005) a spoluautorem řady dalších odborných publikací (např. Lékařské repetitorium, Galén 2003). V devadesátých letech absolvoval kratší studijní pobyty v Holandsku (Utrecht) a Řecku (Atény). Kromě výuky studentů lékařské fakulty se podílí na postgraduálním vzdělávání v oboru hematologie.

Reklama