Nakladatelství Grada právě vydává v edici Rady pro rodiče novou knižní publikaci s názvem Mnohem menší dareba, než jste čekali.

  • Když dítě zlobí
  • Velká trápení ve škole i doma
  • Mýty o rodině 

V hodnocení „žáků-darebáků“ lidé často kolísají mezi extrémy typu „to ta dnešní doba za to může“ a představou o všemocném vlivu genetiky. Časté je i tzv. nálepkování, ať již formou psychiatrizace (“je to blázen“), nebo s důrazem na delikvenci (“je to lotr, roste pro šibenici“).
Ve skutečnosti to není zdaleka tak zlé. Výchovné problémy dětí školního věku jednoduše nejsou ojedinělé.
Publikace známého českého psychologa se zabývá rozdělením poruch chování dětí, popisuje příčiny krádeží, záškoláctví, lží a zabývá se také souvisejícími projevy – konflikty dětí s rodiči a učiteli, zneužíváním dítěte, šikanou atd.
Kniha je věnována především rodičům, ale i učitelům, výchovným poradcům na různých úrovních, sociálním pracovníkům a těm z řad odborné veřejnosti, kteří mohou publikaci rodičům doporučovat, a tak jim usnadnit pochopení chování jejich dítěte.

darebaa

prodejní cena včetně DPH: 199 Kč
autor: Novák Tomáš
ediční řada: Rady pro rodiče

www.grada.cz

tisková zpráva

Reklama