Na studia zavzpomínala také čtenářka Ekleinovka. A že je na co vzpomínat, Ekleinovka se totiž již za studií stala maminkou a musela zvládat učení i dítě...

Velice zajímavý příspěvek zaslala k dnešnímu tématu čtenářka Ekleinovka, která se stala v průběhu studií maminkou...


Pohodovou středu všem a zde můj pokus o ,,básnické ztvárnění“ doby studií....

Kde jsou ony staré dobré časy
doby svobody mysli, dýchánků a jiných slastí
se studiem spojených.
Upřímně a s čistým štítem mohu říci,
hodně často jsme byli velcí dříči
nejen ve věcech učených.
Mnohdy jen díky minisukni a taháku,
jsem měla zkoušky takřka na háku,
zvlášť u profesora statiky.
Jindy zas celé noci dření,
opuchlé oči, taková sranda to zas není,
vytvořit projekt fabriky.
Následná doba prázdnin, to byl veget...
Mejdany, hory, dál nechtějte vědět,
co všechno my jsme stačili.
Spotřeba peněz rostla s věkem,
brigádky byly i s dobrým výdělkem,
abychom si zas něco zažili.
Studentské lásky krásné byly,
Amorovy šípy mou mysl zaslepily.
Tak souběžně se svým vzděláním,
byla má role matky velkým posláním...
Když ohlédnu se časem zpátky,
nic z toho neměnila bych.
Vždyť život je tak strašně krátký,
naplno žít se musí
a nelitovat věcí prohraných...

Ekleinovka

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 25. 4. 2012: Básně a studia

Tentokrát po vás chci (aby byla nějaká změna) příspěvky nikoli ve formě příběhů, ale básně. Protože maturita klepe na dveře, témata, na která mi máte napsat báseň, jsou asi očekávatelná...

PrirodaPosílejte básně na témata:

  • Maturita
  • Studentská báseň
  • Jak jsem studoval/a
  • Jak studují moje děti

Podmínkou je, aby básně byly vaším výtvorem (případně výtvorem vašich studujících dětí). Od každé čtenářky (každého čtenáře) uveřejním jen jednu báseň, tak mi pošlete tu nejlepší! Uzávěrka zasílání příspěvků je 25. 4. 2012 v 15.30 hodin. Jeden uveřejněný příspěvek, respektive autorku (autora), odměním krásnou a objemnou encyklopedií: Příroda - velký obrazový průvodce (Knižní klub, 2011). Příspěvky posílejte na e-mailovou adresu redakce...

Reklama