Znojemsko je především místem, kde na vás dýchne historie a impozantní památky. Pokud jste „památkovým fajnšmekrem“, doporučuji navštívit národní kulturní památku Vodní mlýn ve Slupi, která je ve správě Technického muzea v Brně.
5b3a09d95c442obrazek.jpg

Areál mlýna je situován v historickém jádru obce, v těsné blízkosti kostela, fary a mladší budovy školy. První zpráva o mlynáři ve Slupi, a tím také o existenci mlýna, pochází z roku 1512. Mlýn zde však nejspíš stál již dříve, neboť krhovicko – jaroslavický náhon, jehož vody mlýn využívá, je zmiňován v listinách už v roce 1305. Tento náhon je 33 kilometrů dlouhé vodní dílo a slouží dodnes k zavodňování rybníků a pohonu několika mlýnů.
5b3a09fc2a422obrazek.jpg

Kdo vůbec ten mlynář byl? Co všechno musel umět?

Mnohým z nás se pod pojmem „mlynář“ dere na mysl romantická představa o muži v bílé čapce, košili, který s lehkostí nakračuje s bílým pytlem mouky přes rameno a v obličeji se mu pod knírem rýsuje letmý a vřelý úsměv, jako by to byla voňavá práce, práce snů. Avšak opak je pravdou.
5b3a0a0f117d2obrazek.jpg

Mlynářství bylo velice náročné a různorodé řemeslo. Mlynář musel být nejen velmi vzdělaný a inteligentní muž, ale také muž s rozsáhlými znalostmi z mnoha oborů. Ať už se jednalo o znalosti z hydrologie, o vodních tocích a měření či znalosti o hospodářství, které patřilo ke mlýnu. Tento „všeuměl“ byl nazýván pan otec. Představoval hlavní řídící osobu provozu mlýna – takový novodobý ředitel. Staral se nejen o obchodní záležitosti, reklamu, investice a rozvoj, ale měl na starosti také „personální činnost“, kdy měl pod sebou pomocníky (mládky a stárky) a také učedníky neboli prášky.

Mlynáři procházeli nejen náročnou prací, ale také i zdravotními problémy, trpěli zaprášením plic, nedoslýchavostí a hrozily jim často úrazy. Nedožívali se dlouhého věku.
5b3a0a2aa3c01obrazek.jpg

Pan otec je příznačné označení pro mlynáře, nemyslíte?

Pokud se chystáte navštívit tuto unikátní památku, naplánujte si tento výlet na 1. září 2018, kdy se u Vodního mlýna ve Slupi konají „Slavnosti Chleba“. Čeká vás folklor a tradiční řemesla.

Tak vyrazte a navštivte tento již 14. ročník!

Uložit