Existují hovory s dětmi, kterých se většina rodičů upřímně děsí. Ano, jsou to ty o sexu, který je v některých rodinách dokonce tabu. Před tím však odborníci varují. Ne že by se děti o rozmnožování nedověděly z jiných zdrojů. Informace však mohou být zkreslené a tudíž nebezpečné, nebo přijít pozdě.

Že dětem chybí informace o sexu, dokazuje i počet telefonátů na Linku bezpečí, které se tohoto tématu týkají. Je to každý čtvrtý hovor. Ze statistik vyplývá, že s otázkami a problémy ohledně sexuality volají více dívky (64 %). Nejčastějším zdrojem informací jsou pro děti jejich vrstevníci (46 %), rodičům se svěřuje pouhých 7 procent.

sex

Proč odhodit stud?

O sexualitě je vhodné mluvit s dětmi otevřeně a postupně již od útlého dětství. Měly by ji vnímat jako intimní věc, která je součástí života a láskyplných partnerských vztahů. Pokud s dětmi hovoříte a odpovídáte jim na otázky, posilujete tím vzájemnou důvěru a otvíráte cestu k rozhovoru o dalších důvěrných a závažných tématech do budoucna. Pokud s dítětem o sexualitě naopak hovořit nebudete, udělají to za vás jeho vrstevníci či média. Často však zkresleně, bez kontextu a neúplně. Vrstevníci si navíc o svých sexuálních zkušenostech, ve snaze zlepšit si postavení ve skupině, vymýšlí.

Nezkušenost, stud, komunikační neobratnost, to vše přispívá k rizikovému chování. Mladí lidé by měli být schopni o sexualitě otevřeně mluvit, formovat svá přání a požadavky. Informovanost navíc působí jako prevence sexuálního zneužívání.

„Mluvte se svými dětmi o sexu včas, pravdivě a přiměřeně jejich věku. Pomůžete jim tak lépe se vyrovnat s nesnázemi a nejistotou, která provází dospívání a následně počátky sexuálního života. Zároveň máte možnost alespoň trochu ovlivnit jejich názory a chování v oblasti vztahů a sexuality. Do budoucna jim tak pomůžete vytvořit si přirozený vztah k partnerství a sexualitě a zároveň předejít řadě rizik,“ říká Lenka Šilerová, autorka knihy Sexuální výchova, členka představenstva Linky bezpečí a lektorka kurzů pro rodiče ve Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu.

Jak s dětmi hovořit o sexu?

Pravdivě a otevřeně

S dítětem mluvte o sexualitě především pravdivě a úměrně jeho věku. Nemusíte se obávat, že svou otevřeností urychlíte začátek jeho sexuálního života.

Konverzujte se svými dětmi

Ale vždy v přátelském duchu a rozhodně nemluvte za ně. Zjistěte, co si myslí o sexualitě a vztazích, co o tématu už ví. A nikdy nevyvozujte z hovoru žádné sankce.

Povídejte si kontinuálně

Klasický scénář, kdy si dítě vezmete stranou s tím, že si „promluvíte o něčem důležitém“, odborníci nedoporučují. S dítětem bychom neměli o sexu hovořit jednorázově, ale kontinuálně.

Zapomeňte na detaily

Neprobírejte s potomkem pikantnosti a detaily ze sexuálního života. Jeho, ani ty své.

Myslete na prevenci

Mluvte s dítětem o možných sexuálních chorobách, o antikoncepci a rizicích souvisejících se zahájením sexuálního života.

Varujte ho

Upozorněte dítě, že nikdo nemá právo dotýkat se jeho těla, pokud si to samo nepřeje.

Bez obalu

Názvy pohlavních orgánů u školních dětí pojmenujte pravými jmény, jako, např. penis a vagina.

Čtěte a učte se

Přečtěte si knížky „Děti a jejich sexualita“ nebo „Sexuální výchova (Jak a proč mluvit s dětmi o sexualitě)“, které vám poslouží jako určitý „manuál“ k vašim hovorům s dětmi na toto téma.

Čtěte také:

Reklama