Škádlení nebo šikana?
Pro kantory je často velmi obtížné šikanu rozpoznat od nevinného dětského škádlení. Při škádlení jde jen o legraci, a pokud už škádlení překročí určitou mez a jednomu z dětí se přestane líbit, pak to druhé dítě cítí lítost a omluví se svému kamarádovi. U šikany je to naopak. Nejenže agresor chce své oběti záměrně ublížit, ale navíc ho to těší a rozhodně se neomlouvá, naopak své násilné chování a zastrašování opakuje a stupňuje.
5bcdc7bf57cb5obrazek.png
Rafinovaná psychická šikana versus fyzické násilí
Šikana může mít různou podobu, od drobných zlomyslností pro zpestření školního dne, přes vyčlenění jedince z kolektivu, nadávání, manipulaci, až po fyzickou agresi. Způsob šikany se výrazně liší podle toho, zda je agresorem dívka nebo chlapec. Dívky jsou velmi rafinované a šikana bývá promyšlená. Více pomlouvají, manipulují a svou oběť se snaží před ostatními maximálně znemožnit, a tak ji vyloučit z kolektivu. Dokáží se velmi dobře přetvařovat, dokonce často hrají kamarádku „na oko“, přitom svou oběť za zády pomlouvají a ostatní manipulují proti ní. Uvědomit si, že dívka, která se zdá být kamarádkou, je ve skutečnosti skrytý agresor, který nepřímo šikanuje, může chvíli trvat. Jejich oběť velmi trpí uvnitř, cítí se ponížená a sama. U kluků má šikana spíše fyzickou podobu, od ničení osobních věcí oběti, přes drobné fyzické ataky, až po opakované fyzické týrání. Tento typ šikany je daleko snazší rozpoznat, u psychické šikany si dlouho učitelé a rodiče nemusí ničeho všimnout.

Zlomená sebedůvěra obětí
Pokud se dítě začne chovat jinak než obvykle, tak je třeba zbystřit a sledovat varovné signály. Nechce vaše dítě chodit do školy? Je smutné? Přestalo se vám svěřovat? Došlo ke zhoršení známek ve škole? Ze školy se vrací se zraněním, v potrhaném oblečení nebo se zničenými věcmi? Pokud ano, v žádném případě není vhodné situaci jakkoli zlehčovat. Nejdůležitější je, aby dítě mělo možnost se svěřit někomu, komu důvěřuje a kdo nebude zesměšňovat jeho pocity. U dětí, které jsou obětí šikany, dochází k závažné změně vnímání sebe sama. Mají pocit viny a pocit odlišnosti od ostatních. „Může dojít k obrácení agrese proti sobě, k sebezraňujícímu jednání, depresím, někdy mohou mít oběti šikany i sebevražedné tendence. Jindy se otočí agrese u oběti směrem ven a šikanovaný může následně začít sám šikanovat“, upozorňuje na vážné důsledky šikany psycholožka a garantka Projektu sebedůvěry Dove Šárka Kučerová.
5bcdc87f480a3obrazek.png

Jak se postavit šikaně?
Při odhalení šikany je důležité nepodlehnout panice a neřešit situaci ukvapeně. Projevte zájem a snažte se naslouchat bez rychlých soudů. Není to vždy jednoduché, ale je nutné si najít čas to v klidu probrat. Dítě musí vědět, že jej celou dobu pozorně posloucháte a chcete mu pomoci. Ujistěte ho o vaší podpoře, snažte se rozptýlit jeho obavy, že řešení šikany může jeho situaci jen zhoršit. Je také velmi důležité dítěti vysvětlit, že nikdo nemá právo mu ubližovat, že za šikanu ono samo nemůže a že pokud se problém nebude řešit, může se stupňovat. Společně následně hledejte možnosti řešení, od samotného postavení se agresorovi po oznámení učitelce, výchovnému poradci nebo vedení školy. „Rozhodně není vhodné, aby rodiče řešili situaci za zády dítěte, pouze mu tak potvrdí jeho vnitřní obavy a pocity bezmoci. Raději by si spolu měli sednout a detailně si popsat několik způsobů řešení této situace. Dítě by mělo dostat možnost se rozhodnout, na co se cítí a do jaké míry se do řešení mají zapojit jeho rodiče“, doporučuje psycholožka a garantka Projektu sebedůvěry Dove Šárka Kučerová a dodává: „Oběti šikany, kterým se podařilo situaci vyřešit a své vnitřní trauma překonat, mohou naopak později objevit díky zkušenosti se šikanou zvýšenou vnímavost k tomuto negativnímu jevu, vnitřně se zocelit a následně se aktivně zapojit do boje proti šikaně či pomoci dalším obětem.“

Prevence je důležitá
Odborníci se shodují, že základním kamenem řešení šikany je její prevence. „Se všemi dětmi je potřeba o šikaně mluvit jako o jevu, který se v naší společnosti vyskytuje a může se stát komukoliv a neznamená to, že je ten dotyčný špatný nebo divný,“ radí psycholožka Zapletalová a dodává: „Děti pak nemusí být překvapené a lépe to snáší.“ Rodičovskou příručku Sama sebou, ve které naleznete rady, jak pracovat s dětmi na posílení sebedůvěry, je např. možné stáhnout zde: http://bit.ly/doveprojektsebeduvery. Rodičům také nastíní, jak rozpoznat první příznaky šikany nebo jak pracovat s kyberšikanou. Posílením vnitřní odolnosti dětí jakožto prevencí proti šikaně se zabývá i nový Projekt sebedůvěry Dove pro školy. V rámci něj se učí žáci vnímat hodnotu svou i druhých, neboť se ukazuje, že i potřeba šikanovat často souvisí právě s nedostatečným pocitem vlastní hodnoty a nízké sebedůvěry. Skrze uvědomění si těchto principů se žáci zároveň stávají odolnějšími se případné šikaně později i bránit.

Reklama