Možná jsou to Andělé, kdo nám občas pošle zprávu, která je třeba hodně zásadní a my nevíme odkud jsme to, či ono vlastně vzali. Každopádně jsou to informace, které mnohým z nás třeba i zachránily život, či majetek. Zprávy lze přijímat i pomocí číselných řad.

Určitě se vám někdy stalo, že jste řešili nějaký problém a nevěděli si rady. Pak odpověď na otázku  přišla právě ve chvíli, kdy jste zapnuli rádio, nebo televizi a věta zcela vytržená z kontextu, byla právě odpovědí na to, nač jste se ptali. Nebyl to hlas shůry, co mluvilo z rádia, to jen vy jste dostali impuls, abyste v té chvíli sáhli po vypínači.

 

Každý tomu říká jinak

Každý z nás má pro tyto „náhody“ zcela jiné vysvětlení. Někomu teď určitě pohrává na tváři shovívavý úsměv. Ale z vlastní zkušenosti mohu říci, že pokud se naučíme naslouchat Universu a pokud nebudeme slepí vůči symbolice, která je mnohdy určena výhradně tomu, kdo se díval, může nám to jednak hodně pomoci a jednak dostat na rovinu, která je prozatím málo využívána.
Pokud se od života a jeho vnitřní struktury nebudeme učit, jednoduše nebudeme umět víc, než to, co nám pak předvede na naší kůži. Ne všechno, co nelze ohmatat, neexistuje. Nemusíme mít na všechno tabulky. Některé věci nelze přijímat jinak, než zcela jinými kanály, než jsme s ohledem na praktický způsob života zvyklí.

 

Když nás pronásledují čísla

Jak už jsem se zmínila, každé číslo má vlastní vibrace a jakousi povahu, kterou působí. Zrovna tak, jako je kdo narozen pod nějakým životním číslem, které do jisté míry zformovalo jeho povahu a chování k druhým, jsou v našem životě období, různě dlouhá, kdy jsme my sami pod vládou nějaké vibrace, která má své opodstatnění a rovněž i svou číselnou hodnotu. Lze to odpozorovat ve chvíli, kdy nás začnou „pronásledovat“ stejná čísla. Ne, že se člověk pídí po číselných řadách. Spíše je to tehdy, když kamkoli člověk jde, nebo obrátí pohled, tam číhají. Prostě mimoděk. Pokud se naučíme tyto jemné signály vnímat, můžeme se na věci připravit. Protože štěstí přeje připraveným a náš osud je z velké části také naší věcí.

 

Osobně se kloním k Andělům

Jestliže se na něco ptám, jestli si nevím rady, jestli si nejsem jistá jak dál, zeptám se. Samozřejmě Tarotu a samozřejmě Andělů. Stěhování z Prahy mi například hlásili půl roku dopředu. Pořád jsem si říkala : „sakra jaký změny pořád?“

 

Jistě si, kdo budete chtít, najdete vlastní systém a klíč. Tady je jen malý orientační plánek.

 

Co se nám snaží naznačit (pojmenujte si to jak chcete, ale já mám ráda své  Anděly) číselnými řadami?

 

Vždy se rozumí tři (a více) stejná čísla v řadě

 

Jedničky – říkají, že to, nač jste právě mysleli, by se mohlo opravdu stát

Dvojky – to, co právě v tom čase děláte, nebo chcete udělat má jakési požehnání. Je to jako pohlazení. Někdy je to jen – „jsme ve spojení“.

Trojky – jsou pozdravem z těch nevyšších míst. Většinou je provází i znatelně příjemný pocit.

Čtyřky – budete brzy sklízet, co jste zaseli.

Pětky - hlásí změnu. Nemusí být vždy pozitivní, každopádně, něco bude brzy výrazně jinak.

Šestky – varují – pozor na všechno hmotné!

Sedmičky – mají podobnou energii jako dvojky

Osmičky – můžete se brzy setkat s něčím, co není dobré přehlížet. Ať už z jakého koli důvodu. Dávejte pozor, co vám kdo nabízí, nebo říká. Bude to zřejmě důležité.

Devítky – vás upozorňují na přicházející konec nějakého delšího cyklu. Většinou přicházejí ruku v ruce s nulami.

Nuly – ohlašují začátek něčeho nového.

  

Sama nemohu přesně říci, z jakého zdroje tyto informace jsou, jen vím, že se nemýlí. Ráda jsem přijala myšlenku, že existuje něco, co je nad námi. A je jedno, jestli tomu budeme říkat Anděl, nebo náš vlastní zdroj, kdo ví odkud. Každopádně z něho může čerpat informace kdokoli, kdo je ochoten jim naslouchat. Schopen je každý. Stačí si to jen připustit a rázem dostane náš svět zcela jiný rozměr. Žádné dogma, jen možnost.

 

Ne – hlasy neslyším a v rámci možností jsem normální J

Reklama