Dnes je Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách. Začíná jím takzvaných 16 akčních dní proti násilí, které mají poukázat na aktuální problémy násilí ve společnosti, rozpoutat diskuzi a hledat případná řešení. Proč právě 16 dní?

Jde o pomyslný odpočet 16 akčních dní proti násilí na ženách, které nás ode dneška dělí od Mezinárodního dne lidských práv, jenž připadá na 10. prosinec. Kampaň má informovat veřejnost, rozpoutat mezioborovou diskusi a zbořit mýty o domácím násilí. Na to chtějí upozornit hned dvě kampaně: Co je doma normální a Mlčení bolí.

U této příležitosti bývají pořádány tematické debaty, výstavy i dny otevřených dveří. Například intervenční centra, která pomáhají osobám ohroženým domácím násilím, pořádají odborné konference a besedy pro veřejnost.

Oběťmi domácího násilí nejsou pouze ženy, tématem jsou proto často například senioři a domácí násilí nebo vliv rodičovského konfliktu na děti. „Domácí násilí je kriminální čin, ne soukromá věc,“ říká herec David Suchářípa ve spotu kampaně intervenčních center Mlčení bolí, která se snaží bourat mýty a tabu okolo domácího násilí. Společně s ním i další osobnosti, například Jiří Bartoška, Jan Kačer, Roman Šebrle, Bára Basiková, Ilona Svobodová, Veronika Freimanová a další, vybízejí veřejnost: „Domácí násilí se týká každého z nás. Nebojte se promluvit.“

sucharipa

Jak je důležité bojovat proti násilí, si nejrůznější organizace a sdružení po celém světě na konci listopadu připomínají již od devadesátých let 20. století. Ať se jedná o násilí fyzické či psychické, násilí páchané na jednotlivci či skupině, nemělo by být tolerováno a přehlíženo.

Reklama