Tři mladé ženy se mohou odvážněji vrhnout do svých vědeckých projektů. Díky Akademii věd a proslulé kosmetické firmy získala každá v rámci mezinárodního projektu For Women in Science 200 tisíc korun pro vědecké využití.

Peníze z programu „Stipendia L´Oréal ČR pro ženy ve vědě“ si musely vybojovat v konkurenci dalších 36 přihlášených vědeckých prací mladých badatelek, z nichž některé byly podle mínění porotců na opravdu špičkové světové úrovni.

Kdo a za co?

Mgr. Viktoriya Poterya, Ph. D. (32) pracuje v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v Akademii věd v Praze. Je absolventka Státní ukrajinské univerzity, doktorandského studia na UK v Praze a postdoktorandského studia na University of Georgia v USA.

Stipendium získala prací zabývající se fyzikální elektronikou a fyzikou plazmatu, nazvanou Studium fotochemických procesů ve volných nanočásticích. Zabývá se zde studiem teplotní závislosti koeficientů rekombinace iontu, které se vyskytují v ionosféře Titanu a mezihvězdných mracích. Její práce ukazuje, že i přímá fotodisociace HCI na ledových částicích může hrát důležitou úlohu a měla by být v budoucnu do praktických atmosférických modelů zahrnuta.

Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D., (34) Jejím pracovištěm je Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě.
V roce 2000 získala Cenu ministra školství ČR pro vynikající studenty. Je nejmladší docentkou na Slezské univerzitě v Opavě a laureátkou Ceny Učené společnosti České republiky (2008).

Zabývá se základním matematickým výzkumem v živě se rozvíjející oblasti s velkým potenciálem pro využití v technických a přírodovědných oborech  - ekonomie, biologie...

RNDr. Alena Zíková, Ph.D., (29) z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Absolvovala výzkumné pobyty na Univerzitě v Amsterodamu a Seattlu v USA.

Oceněna byla za práci Energetický metabolismus lékařsky významného parazita rodu Trypanosoma, aneb můžeme vyléčit spavou nemoc? Věnuje se studiu lékařsky a veterinárně významných parazitů rodu Trypanosoma. Tito prvoci jsou původci řady onemocnění, proti kterým neexistuje efektivní a netoxická léčba. Její výsledky objasňují unikátní buněčné procesy a mohou být využity při návrhu nových léčiv.Zájem badatelek není malý

Akademie věd a L´Oréal ČR pořádají akci pod mottem „Svět potřebuje vědu a věda potřebuje ženy“.  A daří se jim tak bořit mýty a stereotypy, kvůli nimž se při prosazování zajímavých projektů uplatňují spíše muži.

Za tři roky existence programu bylo přihlášeno 100 prací! A nepředstavily je obrýlené stárnoucí profesorky – například letošní věkový průměr žadatelek je 31 let. Třetina přihlášek přišla z vědeckých pracovišť v Praze. Mezi dalšími jsou vědkyně například z Ostravy, Brna, z Jižních Čech nebo Olomouce.

O laureátkách minulého ročníku jsme na Ženě-in už psali v článku Statisíce pro mladé badatelky!

Co říkáte na silný badatelský potenciál mezi ženami? Jsou vám jejich projekty srozumitelné? Pokud ano, považujete je za přínosné?

Reklama