Novou královnou vysokých škol se stala Pavlína Kadlecová. V úterý 29. března 2011 proběhl v Kongresovém centru Zlín finálový galavečer patnáctého ročníku projektu MISS ACADEMIA ČR, který je zcela v režii studentů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Soutěž o nejkrásnější a zároveň nejchytřejší vysokoškolačku vyhrála a titulem MISS
ACADEMIA ČR 2011 se může pyšnit dvacetiletá rodačka z Podivic u Vyškova studující sociální a masovou komunikaci na Univerzitě J. A. Komenského
v Praze.

„Jsem moc šťastná. Kdyţ vyhlásili, ţe vítězkou se stává dívka číslo osm, byla jsem v šoku. Přestala jsem vidět i slyšet. Jen vím, ţe jsem si překontrolovala své číslo, jestli to jsem opravdu já,“ podělila se o své bezprostřední pocity vítězka. Titul I. VICEMISS soutěţe MISS ACADEMIA ČR 2011 vybojovala jednadvacetiletá Markéta Břízová z Ostravy studující VŠB Technickou univerzitu v Ostravě obor Marketing a obchod. II. VICEMISS se stala dvacetiletá Nikola Vavříčková z Rosic u Brna studující Právo a právní vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na galavečeru byla vyhlášena také MISS ACADEMIA ON-LINE 2011, kterou zvolila široká veřejnost prostřednictvím internetu. Celkem podpořilo svou favoritku 9586 hlasujících, coţ je 3x více neţ v minulých letech. S počtem 3251 hlasů zvítězila rovněţ Markéta Břízová.

Všechny soutěţící obdrţely řadu hodnotných cen jako například poukázky na kosmetiku a pedikúru, 2 páry bot, balíček kuchyňského nádobí. Na vítězku pak čekaly poukazy na nákup bot v hodnotě 15 tisíc Kč, luxusní hodinky, wellness víkend ve Špindlerově mlýně, kurz projektového řízení, mléčné výrobky na půl roku dle vlastního výběru a diamantový set. Vítězka MISS ACADEMIA ON-LINE získala dárkový šek v hodnotě 5.000,- Kč na nákup v módním klubu.

Letošní ročník hledal andělsky krásné a po čertech chytré dívky. Aby Pavlína dokázala, ţe si titul MISS ACADEMIA ČR 2011 opravdu zaslouţí, musela se nejdříve probojovat svou krásou a inteligencí z konkurence 320 přihlášených dívek do finálové desítky. Na samotném galavečeru pak na dívky čekalo několik disciplín. Rozhovor s porotou, ve které dívky ukazovaly svůj šarm a inteligenci, pantomimou projevily svou kreativitu a na závěr je čekala promenáda v plavkách, ve které předvedly svou krásu.

Po vyhlášení výsledku se všechny finalistky přesunuly luxusními vozy do Music Landu Zlín, kde byla připravená oficiální afterparty MISSPARTY 2011.

Více informací na www.missacademia.cz a www.facebook.com/missacademia.

Soutěţ MISS ACADEMIA ČR pořádají letos jiţ po 15. studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci předmětu Komunikační agentura. Oslovovány jsou všechny studentky vysokých a vyšších odborných škol z celé České republiky. Její počátek se datuje jiţ k roku 1997, kdy byla v rámci reprezentačního plesu zlínské Fakulty technologické zvolena nejmilejší studentka. Od té doby soutěţ prošla mnohými změnami, její poselství však zůstává stále stejné. Nehledáme umělé ideály dnešní doby, ale dívku, která ukáţe, ţe ke skutečnému významu slova krása patří hlavně půvab, šarm a inteligence.

Miss

Reklama