Včera odstartovala v Praze na náměstí Jiřího z Poděbrad první etapa celorepublikového projektu, jehož cílem je „přivézt“ prevenci dětských úrazů symbolickou „protiúrazovou sanitkou“ do vybraných měst České republiky.

 

Tato mise si klade za cíl zdůraznit prevenci úrazů a upozornit na nebezpečí, která na děti číhají všude okolo nás. Čísla, která vypovídají o množství dětských úrazů, jsou totiž otřesná.

Třem tisícům dětí každoročně způsobí úraz trvalé následky a tři sta dětí na následky úrazu dokonce umírá.

 

Proto se Obecně prospěšná společnost Podaná ruka, jejíž ředitelkou je Marie Tomsová, snaží zdůrazňovat prevenci a upozorňovat na nebezpečí.

 

Mise Dětství bez úrazů 2004 proběhne postupně celkem ve 14 městech České republiky, kde se uskuteční protiúrazový den, ve kterém budou nastartovány preventivní programy ve školách, družinách a dětských ordinacích. Důraz bude kladen především na přímou komunikaci s dětmi. Města navštíví protiúrazová sanitka, která přiveze protiúrazové balíčky do základních  a mateřských škol.

 

Děti ze Základní školy na náměstí Jiřího z Poděbrad prožily takový den včera. Kromě již výše zmíněné sanitky měly možnost prohlédnout si i hasičské a policejní auto, povídat si se zdravotníky, policisty i hasiči a u několika stánků se dozvědět důležité informace o nebezpečích, kterým jsou vystaveny. Zopakovaly si například základní pravidla silničního provozu, naučily se, co všechno je nutné mít ve své cyklistické výbavě, byly např. poučeny o nebezpečnosti elektrického proudu... Zkrátka se mohly zábavnou a kamarádskou formou dozvědět spoustu důležitých informací.

 

V deset hodin dopoledne pak všechny přítomné děti vypustily do vzduchu 300 balónků jako symbol a připomenutí stejného počtu dětí, které každoročně na následky úrazů umírají.

 

Harmonogram projektu Mise Dětství bez úrazů:

  4. 5.     Praha 3

19. 5. –    Hranice na Moravě

20. 5. -    Olomouc

  3. 6. -    Praha 10

  8. 6. -    Jihlava

10. 6. -    Rakovník

15. 6. -    Kutná Hora

17. 6. -    Jablonec nad Nisou

22. 6. -    Písek

24. 6. -    Plzeň

  2. 9. -    Příbram

  7. 9. -    Hodonín

  8. 9. -    Blansko

15. 9. -    Děčín

 

Projekt „Dětství bez úrazů“ se úspěšně rozvíjí a bude i do budoucna naplňovat své poslání – hravou a přístupnou prevencí snížit počet a závažnost úrazů dětíČeské republice.

Reklama