„Náklady na jednotné přijímačky jsou výrazně nižší než náklady na státní maturitu,“ obhajuje ministr školství Chládek svůj záměr spoustit jednotné přijímací zkoušky na střední školy už v roce 2016.

Velká čast studenstva nemá na středních škole vůbec co pohledávát, je proto nutné nastavit síto, které školy pročistí, je přesvědčen ministr Chládek. Tímto krokem chce zabránit tomu, aby se na výběrové školy dostávali i žáci, kteří nemají studijní předpoklady. Stát totiž dotuje i soukromé a církevní školy a některé školy nabíraly uchazeče i bez přijímaček, aby dosáhly na větší dotace od státu.

Jednotné testy z matematiky a českého jazyka budou tedy platit pro všechny. Ředitelé škol si však podmínky upravit, zvýšit náročnost, přidat další předměty.

skola

Přijímačky by zhruba z poloviny měly tvořit úlohy s otevřenou odpovědí a měly by ověřit, jak žáci zvládli učivo základní školy.

Ředitelé škol se k uvedenému návrhu staví kladně. Z průzkumu provedeném na více než 3600 základních a středních školách vyplynulo, že s jednotnými přijímačkami souhlasí přes 94% ředitelů ZŠ a téměř 76 % na SŠ.

Jako každý návrh má své zastánce i odpůrce - ani tento není vyjímkou. Podle Václava Klause mladšího, bývalého ředitele soukromého gymnázia PORG, jeden jediný test bez možnosti opravy bude rozhovat o přijetí na maturitní obor.

Reklama