Zákon o výzkumu na embryích, ve kterém je i pasáž týkající se změn asistované reprodukce, který Sněmovna pustila do Senátu, Senát změní a vrátí k opětovnému projednání Poslanecké sněmovně.

Zatím se lékaři řídili při asistované reprodukci metodickým předpisem tehdejšího Ministerstva zdravotnictví z r. 1982. Sami by přivítali zákon nový, ale to, co schválili poslanci, vzbudilo vlnu nevole jak u odborné, tak u široké veřejnosti. Vyjma jiných sporných pasáží bylo v novele uvedeno, že páry, které žádají o umělé oplodnění, nesmí být starší 40 let, jako je tomu u anonymních dárců.

Nový zákon totiž partnera, který chtěl poskytnout své zárodečné buňky partnerce, považoval zároveň za dárce. A ten byl posuzován jako dárce anonymní, tudíž nesměl být starší 40 let.
Nově senátoři navrhují, aby věkové omezení bylo jen u anonymních dárců. Partnerů se věkové omezení netýká.

U anonymních dárců je věková hranice pro ženy 35 a pro muže 40 let. V těchto případech je omezení věku nutné, protože u dárců se dělají i genetické testy. Lékaři jsou za buňky dárců „zodpovědní“ – musí si být zcela jisti, že poskytují naprosto kvalitní genetický materiál. To, že zákon pojmy dárce a partner smíchal, mimo jiné znamenalo, že genetické testy by se musely dělat i těm pacientům, u kterých by to nebylo bezpodmínečně nutné, což by mnohdy znamenalo cenu léčby neplodnosti.

Na očividném zásahu do práv občanů - tedy omezení, kdy smí mít děti - se jako na špatném shodli všichni oslovení senátoři. "Zákon nemůže lidem říkat, kdy už spolu nesmí souložit a mít děti. I když je to „přes“ zkumavku," uvedl například člen zdravotnického výboru Tomáš Julínek (ODS).

Senátoři zároveň zjistili, že v případě asistované reprodukce je třeba zavést nové pojmy do občanského zákoníku a zákonu o rodině. Neexistuje v nich například pojem druh – družka, který je přitom běžný, ale v případě asistované reprodukce by se mohlo stát problémem, že partnerský, leč nesezdaný pár, by mohl mít problémy s tzv. určováním rodičovství. Nově by mělo být ustanoveno, že otcem a matkou dítěte je ten, kdo požádá o provedení asistované reprodukce.

Dle zjištění Aktualne.cz vyplynulo, že mnozí poslanci ani nevěděli, pro co zvedají ruku. Kontroverzní pasáž o asistované reprodukci připravilo ministerstvo zdravotnictví „na poslední chvíli“ a nedalo ji k přípomínkování odborníkům. Nyní ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s ministerstvy školství, spravedlnosti, právnickými fakultami a odborníky na asistovanou reprodukci spornou pasáž upravilo.

Páni poslanci, dívejte se prosím příště bedlivěji, pro co hlasujete. I když to bych od vás asi chtěla moc.

Reklama