Podle posledních průzkumů dnes navazujeme nejvíce partnerských vztahů na pracovišti. Myslíte, že je to pravda?

 

Podle posledních průzkumů dnes navazujeme nejvíce partnerských vztahů na pracovišti. Je to dáno dobou, kterou prací, potažmo komunikací s kolegy strávíme, a tím, kolik času můžeme věnovat hledání partnera mimo kancelář. S kolegy často navazujeme přátelské vztahy, které nám usnadňují i práci, a od kamarádství pak není daleko k partnerství…

Na první pohled vypadá vztah navázaný na pracovišti jako ideální, ale má samozřejmě řadu úskalí.
Zpočátku je nám neustálá přítomnost partnera (doma, v práci, na cestě do a z práce) velmi příjemná, ale časem může přijít „ponorková nemoc“.

Pokud v popsané situaci nalézáte sama sebe, snažte se uchovat si své zájmy a věnujte se jim, jak jen to bude možné. U obou partnerů je také důležitá disciplína – v práci řešte pouze pracovní problémy, doma na práci naopak úplně zapomeňte. Co se týká kolegů, zde je na místě diskrétnost. Kolegy by měly zajímat jen informace týkající se práce, a ne vašeho osobního života. Ve chvíli, kdy se spolupracovníci dozví o milostném románku kolegyně, se může stát, že se dotyčná stane terčem nemístných vtípků, narážek na dobývání kariéry přes postel apod. Budou mít pocit, že jste protežovaná, dostáváte jen ty lepší úkoly a jakákoliv případná chyba vám bude ze strany zamilovaného šéfa prominuta… To vše na vás klade daleko větší nároky než na ostatní.

Přemýšlejte také nad tím, co se stane, pokud váš vztah s nadřízeným skončí. Budete schopni spolu pracovně fungovat i nadále? Dokážete v tu chvíli skutečně oprostit práci od soukromí? V této situaci bývá návrat do starých „pracovních“ kolejí složitý, někdy ji lze vyřešit např. přeřazením jednoho z partnerů do jiného oddělení, jindy je nezbytné, aby jeden z partnerů – bohužel většinou ten na nižší pozici – firmu dokonce opustil.

 

TIP: Vyhněte se tvrdému dopadu na zem po skončení románku a myslete na svou budoucnost už teď. Procházejte nabídky zaměstnavatelů a průběžně se informujte o možnostech uplatnění ve svém oboru. Užitečné rady i nabídky práce naleznete na www.prace.cz.

Reklama