Do Bratislavy přichází MOD´SPE Paris Central Europe Fashion Business School. Prestižní francouzská vysoká škola založená v roce 1993 Francouzskou federací Prêt-à-Porter dámské konfekce a Výborem pro rozvoj a podporu odívání Francouzské republiky. Úzce spolupracuje s podniky z módní branže a umožňuje tak studentům získat potřebné zkušenosti v přímém propojení s praxí (spolupráce s módními domy Chanel, Christian Dior, Hermès, ...).

sdMOD´SPE Paris podporuje studentské výměnné pobyty a stáže v módních domech a podnicích zvučných jmen, což studentům umožňuje získat užitečné znalosti v přímém propojení s potřebami trhu práce. Kromě získání samotných dovedností je dalším cílem školy osvojit si co nejsnazším způsobem principy podnikání, dokázat vytvořit kvalitní podnikatelský plán již v průběhu studia. Silnou stránkou školy je úspěšné vedení studentů k potřebnému know-how a k rozvoji vlastní profesionální identity.

Volba MOD´SPE Paris Central Europe je investicí do budoucna, je zárukou, že absolventi učiní ze své záliby své povolání, získají vynikající vzdělání od profesionálů ze světa módy a dokáží se plynule zařadit do aktivního života. Důkazem je procento uplatnění absolventů po získání diplomu ve výši mezi 85 a 90 %.

df

Studium probíhá v angličtině, což řeší jazykovou bariéru coby jednu z nejčastějších překážet pro studium na pařížské centrále. Absolventi obdrží akademický titul bakalář v oboru „Produktový manažer“ s možností pokračovat v magisterském studiu, ať už v Bratislavě nebo přímo v Paříži!

sd

Termín pro podání přihlášek je nejpozději 20. června 2016, přijímací pohovory v angličtině se konají v Bratislavě 23.-24. června a 23.-24. srpna. Pro jednoho zájemce se nabízí možnost získat stipendium na celé 3leté studium – stačí zaslat do 20. června na adresu info@modspeparisce.com kreativní projekt na téma „PAŘÍŽ V BRATISLAVĚ“. Více informací na http://www.modspeparisce.com/win-bachelor-program-at-modspe/.

Reklama