Před rokem 1989 bylo u nás kruhových objezdů, že by se daly na prstech těla spočítat. V poslední době se množí jeden za druhým. Hlavně proto, že jsou - a statistiky to potvrzují - bezpečnější než klasické křižovatky.

 

Spolu s tímto novým typem křižovatky se však vyskytly nové  řidičské chyby. Mnoho svátečních řidičů neví, že když najíždí do kruhového objezdu,  má přednost ten, kdo na kruhovém objezdu je – ačkoliv přijíždí zleva.

 

A i ti kdo si myslí, že jsou v pravidlech kovaní, se na kruhovém objezdu chovají podle toho, co slyšeli, nebo viděli. Někdo dává znamení o směru jízdy vlevo při vjezdu a jízdě na kruhovém objezdu. Jiný „nebliká“ ani při vjezdu, ani při výjezdu a někteří „blikají“, jak se jim zachce. Ostatně proč si tím lámat hlavu…

 

Jeden důvod však je. Když dojde k nehodě, policie hodnotí viníka podle toho, zda se choval na křižovatce tak, jak má.
A jak to správně má být řekla  magazínu Žena-in.cz  tisková mluvčí policie ČR Por. Bc. Lucie Uhlířová: „Zákon řidiči neukládá povinnost při nájezdu na kruhový objezd dávat najevo změnu směru jízdy. “ Přeloženo znamená - nemusí blikat. „Ukládá však povinnost při sjezdu z kruhového objezdu dát najevo změnu směru jízdy.“ Na přímou otázku, zda je proti vyhlášce po celou dobu pobytu na kruhovém objezdu blikat, jsme se dověděli: „ Není to proti zákonu, takto detailně není předpis zpracován.“

 

Z toho vyplývá, že pokud najíždíte na kruhový objezd a vidíte, že člověk přijíždějící zleva ukazuje, že odbočuje ven, a pak pojede rovně a „napere“ to do vás, budete viníkem vy za nedání přednosti v jízdě, a ne on, za to že vás uvedl v omyl.

 

Na závěr rada magazínu Žena-in.cznevjíždějte na kruhový objezd do té doby, dokud nevidíte, že auto blížící se zleva skutečně odbočuje pryč z kruhového objezdu – to, že bliká nemusí znamenat, že sjíždí.  

 

A že s kruhákem může být i legrace, nasvědčuje následující obrázek. Protože některé kruhové objezdy se postupem času začaly ucpávat vozidly řízenými blondýny a blondýnkami, policie nyní na kruhové objezdy umísťuje následující značku. Ve vyhlášce ji najdete pod číslem C 256.