Některé odhady uvádějí, že až 40 % žen v produktivním věku nosí pravidelně obuv na vysokém podpatku. Nebudeme si nic nalhávat, žena na podpatcích (za předpokladu, že v nich umí chodit) působí sexy a žensky. Jenže dlouhodobé nošení vysokých podpatků může působit nepříznivě na pohybový aparát.

Za prokázané se považuje zvýšené riziko poranění hlezna a rozvoje vbočeného palce (hallux valgus). Jsou ale předpokládány i další zdravotní důsledky, jako je chronická bolest v kříži, artróza kolenních kloubů a onemocnění Achillovy šlachy.

V nové studii s výsledky publikovanými v červnovém čísle PM&R Journal se autoři zaměřili na kolenní chrupavky, Achillovu šlachu a plosky nohou. „Prokázali jsme, že dlouhodobé nošení vysokých podpatků působí negativně na strukturu Achillovy šlachy a způsobuje časné artrotické změny na kolenní chrupavce. A to i u mladých žen,“ vysvětluje MUDr. Kamal Mezian, Ph.D., z Kliniky rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK.

Ačkoliv vysoké podpatky mohou při dlouhodobém nošení způsobovat zdravotní problémy, nižší podpatky mohou naopak dokonce pomáhat. „Za relativně bezpečnou považujeme výšku podpatku do 3–4 centimetrů. Toto mírné zvýšení se doporučuje i u pacientů s bolestmi pat v důsledku přetížení (patní ostruha). My našim pacientkám doporučujeme nošení obuvi na vysokém podpatku pouze výjimečně při zvláštních příležitostech,“ říká MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.

Foto: Shutterstock

Reklama