Ona – slavná, krásná a fantasticky nadaná operní diva, on – charismatický, nepředstavitelně bohatý a vlivný. To byli Maria Callasová a Aristoteles Onassis. Poprvé se setkali  na plese v Benátkách v roce 1957.

Ona byla vdaná, on ženatý . Od začátku jim bylo jasné, že mají společného mnohem víc než to že jsou oba Řekové. Oba se vypracovali díky své houževnatosti a schopnostem. A podle svědectví pamětníků oba s oblibou používali jadrné kletby, které by uvedly do rozpaků i hodně otrlé námořníky. V době, kdy se poprvé potkali, byla Maria nejobdivovanější světovou sopranistkou, její popularita byla obrovská.

Na nějakou dobu se pak jejich cesty rozešly, telefonovali si, Onassis Marii posílal příležitostně květiny. Kvůli ní se začal zajímat o operu, ačkoli mu jinak seděla spíše lidová řecká hudba. V létě 1959 ji také pozval na prázdninovou plavbu na jeho luxusní jachtě Christina. Na tenhle výlet poslal pozvání mimo jiné i legendárnímu britskému politikovi Winstonu Churchillovi. O Onassisově významu svědčí i to, že Sir Winston s rodinou pozvání přijal.

Během plavby se pouto mezi o Mariou a Aristem (jak mu říkala) prohlubovalo, nakonec už bylo všem jasné, že se rodí hluboký vztah. Oba byli zamilovaní, jako by to bylo poprvé. Londýnský list Sunday Pictorial zachytil jedno jejich loučení: „Přestože opustil madam Callasovou teprve před 60 minutami, vyžádal si urgentní telefonický hovor, který operátorka spojila s jejím milánským číslem. Vrátil se na jachtu, ale druhý den ráno v 10.15 telefonoval madam Callasové znovu. O 35 minu tpozději odletěl do milána. Po přistání si vzal taxi k vile madam Callasové.“

Maria řekla svému manželovi, že se hodlá rozvést. Do Arista se zamilovala se vší silou svého proslulého jižního temperamentu. Onassis si ale mínil Marii držet jako milenku, od své ženy Tiny, se kterou měl dvě děti, odejít nehodlal. Ačkoli Tině nikdy věrný nebyl a jejich manželství už delší dobu nefungovalo.

Maria ale otěhotněla, bylo jí tehdy 36 let a dítě si rozhodla nechat. Těhotenství celou dobu tajila především kvůli obavám před útoky novinářů a také vzhledem k neurovnaným rodinným poměrům svého milence. Ve středu 30.3. 1960 se jí císařským řezem narodil chlapeček, kterého pojmenovala Omero (po Aristově oblíbeném strýci). Bohužel krátce po narození začal mít dýchací obtíže a zemřel. Takhle skončila jediná Mariina naděje na vlastní dítě, po kterém tolik toužila.

Aristo se k ní potom choval velmi něžně, později na tohle období vzpomínala jako na jedno z nejhezčích v jejich soužití. Prý do konce života litovala, že ho tehdy nepožádala , aby si jí vzal . Tvrdila, že by to tehdy určitě udělal. Nicméně jedním z důvodů, proč se s ní Onassis neoženil bylo asi i to, že obě jeho děti Alexandros i Christina ji nesnášely. Hrozily otci, že se s ním nebudou stýkat, jestliže svolí ke sňatku s Mariou.

Aby alespoň částečně zapomněla na svůj smutek, vrátila se ke zpívání. A to i přes značné potíže se hlasem. Maria se donutila k několika fantastickým výkonům, například strhujícím způsobem ztvárnila Médeu. V létě 1963 však Onassisovo pozvání na palubu jeho jachty přijímá tehdejší první dáma USA Jackie Kennedyová. Její přítomnost vzbudí velice negativní publicitu u veřejnosti. Maria ještě netuší, jakým způsobem zasáhne tahle žena do jejího vztahu s Aristem. I když semínko pochybnosti už klíčí, plavby s první dámou se totiž nesměla zúčastnit.

Tenhle scénář se ještě několikrát zopakoval, což bylo pro Mariu bolestivé a potupné. Pro Onassise představovala ovdovělá Jackie Kennedyová cennou trofej, byla tehdy jedou z nejznámějších žen na světě a takové výzvě nemohl odolat. Jeho úsilí přineslo úspěch , v říjnu roku 1968 se s ní oženil. Prý se spíš něž o nějaký sňatek z lásky jednalo o racionální krok dvou ambiciózních obchodníků … Zlomená Maria zachovala tvář a dělala, že se jí to už netýká. Ovšem pár týdnů po svatbě se Aristo začal dožadovat její přízně, chtěl opakovat známý model manželka a milenka. Maria mu ale tentokrát odolala.

Jackie jakoby přinesla do té doby úspěšnému rejdaři smůlu, přestalo se mu dařit v obchodování. Jeho nová paní navíc každý měsíc ruinovala jeho konto nehoráznými položkami za luxusní oblečení a doplňky. Aristovi se začalo stýskat po Marii a už v roce 1970 se jí začal opět okázale dvořit. V srpnu, když měla svátek, za ní například přiletěl vrtulníkem až na pláž, kde odpočívala, jen aby jí osobně popřál a dal jí krásné antické náušnice.

Maria si ale zachovala odstup a sdělila mu, že kromě přátelství mu nemůže už nic jiného nabídnout. Další tragédie postihla rejdaře v roce 1973, kdy se při letecké nehodě zabil jeho syn Alexandros. Toho Aristo velmi miloval a po jeho smrti ztratil chuť do života. Útěchu hledal zase po Mariině boku. Skoro každý den si telefonovali, neustále ji lákal, že se s ní ožení, když se k němu vrátí. Maria ale podruhé do stejné řeky nevstoupila. Přesto spolu často hovořili po telefonu dlouhé hodiny, byla to jedna z mála radostí osamělého Arista.

V roce 1975 se jeho zdravotní stav prudce zhoršil. Maria měla zakázaný přístup do nemocnice, přesto se jí za ním podařilo v přestrojení proklouznout. Ihned poznala , že je to jejich poslední setkání. „ Když jsem odcházela, vypjal všechny síly, aby mi řekl: „miloval jsem tě, ne vždycky dobře, ale tolik a jak nejvíc jsem byl schopen. Já se snažil!“ takhle zaznamenal její vzpomínku na poslední setkání s Aristem její přítel Stelios Galatopulos. Aristo umírá v březnu roku 1975, Maria ho přežila o pouhé dva roky.  

S využitím knihy Nicholase Gage: Řecký oheň

Reklama