BANGKOK - Paniku v řadách poslanců bangkokského parlamentu, ale i mezi úředníky státní správy, vyvolala iniciativa thajského premiéra Tchaksina Šinavatry.
Ve snaze ozdravit veřejný život v zemi jim chce zakázat nejen návštěvy erotických salonů a nevěstinců, ale také vydržování milenek.

"Každý uchazeč o poslanecký post nebo místo ministerského úředníka by měl být morálně zcela bezúhonný. Lidé, kteří odpovídají za rozvoj naší země, a tím i za blaho každé rodiny, by měli vést příkladný život, což v první řadě znamená být věrní zákonitým životním družkám," zdůraznil premiér.
Podle pozorovatelů ho k očistnému tažení vyprovokovalo odhalení reportérů vlivného bangkokského deníku, kteří zjistili, že ze 200 zákonodárců rekrutujících se z příslušníků vládní strany pouhých třicet neholduje mimomanželským sexuálním aktivitám.
Zbývajícím dal premiér Šinavatra jednoznačně na srozuměnou, že buď začnou žít ctnostně, nebo budou bez milosti vyškrtnuti z kandidátky pro parlamentní volby, které se uskuteční počátkem nadcházejícího roku.

Rozhodnutí premiéra vyvolalo v bangkokských politických kruzích bouři nevole. Už proto, že mít svou mia noi, jak se nazývají vydržované milenky, má v zemi dávnou tradici a představuje jeden z respektovaných symbolů vysokého společenského postavení.
"Pořídit si ji, či nikoli, je jedním ze základních práv každého občana," uvedl při parlamentní rozpravě poslanec Thirachai Širikhan.
V jejím průběhu se reprezentanti vládní strany i opozice jednoznačně shodli, že "úkolem voličů je vybírat kandidáty výhradně na základě výsledků jejich politických záměrů a schopností je realizovat, nikoli podle toho, s kým a pod jakou střechou tráví své noci".  

     
Reklama