Možná si ještě vzpomenete, jak jsme jednou naší čtenářkou byli obviněni, že przníme češtinu. Dotyčná tím ovšem nemyslela naše oblíbené gramatické a slohové úlety, nýbrž fakt, že se nevyjadřujeme „genderově“ korektně.

Požadavek genderové korektnosti jazyka samozřejmě není specialitou českých genderistů/ek (což je v tomto případě přesnější označení než feministka :)). V Německu například vyšla genderově korektní Bible. Slovo Bůh je v ní na střídačku používáno jako femininum a jako maskulinum, aby žádný rod nebyl ochuzen. Naštěstí se snad vyskytuje v sudém počtu, jinak by asi došlo ke genderové válce.

Naše/i genderisti/tky ovšem také trvají na úpravě zásadních dokumentů - Agentura GAIA o. s. požaduje úpravu Ústavy České republiky do genderově správného jazyka:

Letošní rok vyhlásila Evropská unie rokem rovným příležitostí a Agentura GAIA o. s. právě dokončuje projekt "Quo vadis, femina? - vize žen o trvale udržitelném životě", jehož cílem je vytvořit ženskou vizi české společnosti a politiky a začlenit ji do hlavního myšlenkového proudu. Jedním z výstupů tohoto projektu je dopis, který Agentura GAIA, o.s. zasílá v těchto dnech Kanceláři veřejného ochránce práv. V dopise žádá, aby byly podniknuty patřičné kroky k dodržování jazykové rovnoprávnosti mužů a žen v Ústavě ČR.

„Uvědomuji si stále naléhavěji pravdivost tvrzení, že ryba zavání od hlavy a jistou marnost svých snah, pakliže základní zákon státu, Ústava ČR je absolutně maskulinní dokument, kde jsou funkce popsané výlučné v mužském rodě. Najdeme v ní prezidenta, poslance, senátora, člena, soudce, předsedu, místopředsedu, kandidáta, účastníka, občana náměstka, ministra, generála, velitele, viceprezidenta v různé početní intenzitě," podotýká vedoucí projektu Quo vadis, femina!? Marie Haisová.

Své výhrady vůči jazyku naší ústavy Agentura GAIA, o.s. opírá mimo jiné o lingvistickou teorii, podle které jakým jazykem mluvíme, takový obraz světa si vytváříme. Všeobecně platný a používaný jazyk odráží sociální strukturu, vztahy a v neposlední řadě také postavení žen ve společnosti. Z tohoto důvodu je v zemích Evropské unie v poslední letech věnováno značné úsilí demokratizaci jazyka ve prospěch žen. Například v sousedním Rakousku se podařilo v rámci těchto jazykových reforem prosadit důsledné oslovování „občané a občanky", „poslanci a poslankyně" atd. Agentura GAIA, o.s se domnívá, že by Česká republika v tomto směru neměla zůstat pozadu.

„Jako žena se v Ústavě ČR mohu najít ve sporadicky zmíněných termínech osoba, lid nebo člověk. Jelikož jazyk reflektuje realitu, kterou následně opět ovlivňuje, je důležité, aby byl genderově korektní," vysvětluje Marie Haisová a táže se: „Co mohu já jako občanka a ombudsman jako veřejný ochránce práv udělat pro jazykovou správnost Ústavy ČR, od které se bude následně postupně od víjet i genderově respektovaná spravedlivá společnost?"

Co Vy na to, ženy-in? Máte také pocit, že rozhodně nejste občané, ale občanky? Co říkáte požadavku na poženšťování všech v ústavě použitých termínů? Nemělo by se pak místo člověk psát člověci a člověky? Nebo člověkyně? Je podle vás genderismus stejný „úlet“ jako militantní feminismus? Nebo jde o „dobrou věc“?

Reklama