"Muž je schopen přestát zemětřesení, epidemie, nejhroznější choroby i různé formy duševních muk; nejtrýznivějšími tragédiemi, které ho mohou zcela zničit, jsou však tragédie odehrávající se v ložnici."
L. N. Tolstoj

Existuje mnoho mýtů a falešných představ o impotenci, které ji spojují s nedostatky, neurotičností či dokonce šíleností. Není divu, že se o tom nechce nikomu mluvit. Dokonce i Hippokrates, otec medicíny, popsal příčiny impotence jako přílišné zaujetí prací či nedostatečně přitažlivou manželkou.
Dnes už máme lepší vědomosti (?), ale přesto:
Když má muž poprvé problémy s erekcí, snaží se na to nemyslet. Když je to opakovaně, snaží se přijít na to, co je špatně. Přemýšlí, jestli ho opouští vášeň nebo jestli si toho partnerka všimla. Někdy může začít mít strach z toho, že bude potupně zavržen jako muž, začne být neklidný při myšlence na sex a začarovaný kruh - neúspěch - neklid - neúspěch se uzavře. Není-li mezi partnery dobrá komunikace, začne trpět vztah (jakýkoli, i ten, do té doby, zcela harmonický)...

Mužská erektilní dysfunkce, někdy nazývaná impotence, je definována jako trvalý problém se získáním nebo udržením erekce dostatečné k dokončení sexuálního styku. Mnoho mužů má dočasně nebo příležitostně problémy s erekcí, ale to neznamená, že by se ED vyvinula do chronického stádia.

Co tento stav způsobuje?
Nejprve je dobré si tedy říci, co je vlastně erekce.
Zjednodušeně řečeno, když muž vidí, slyší nebo cítí něco "sexuálně stimulujícího", mozek vyšle signál, který uvolní hladké svaly penisu. Když se toto stane, dva válcovité útvary, které probíhají celým penisem, se naplní krví. Penis nabude a ztvrdne. Jak se tyto dva válce zvětšují, tlačí také na cévy, které odvádějí krev z penisu. Krev je uvězněna ve válcích a penis zůstane ztopořený.
Je tedy jasné, že klíčovou roli při získání a udržení ztopoření hraje průtok krve.

Erektilní dysfunkce (ED), neboli porucha ztopoření, je velmi častou poruchou mužské sexuální funkce. Každý druhý muž ve věku 40 až 70 let je postižen určitým stupněm poruchy ztopoření. V ČR toto číslo znamená, že počet nemocných mužů se blíží k jednomu miliónu. Vzhledem k intimitě problému však lékařskou péči vyhledá pouze 10 % takto postižených pacientů(!).

Výskyt a závažnost tohoto onemocnění stoupá s věkem a vzhledem ke stárnutí populace se očekává, že v roce 2025 jim bude postiženo 322 miliónů mužů na celém světě. Stále častěji se prokazuje, že poruchy ztopoření jsou často syndromem nebo přezvěstí jiných závažných onemocnění, jako diabetes, která celkově snižují kvalitu života.  

"Ano, s pacienty, u kterých ED je projevem jiné nemoci, se setkávám velice často. Mnohdy se stává, že pacient přijde řešit problém s erekcí a následná vyšetření odhalí jiné, závažnější zdravotní problémy," potvrzuje zkušenostmi z praxe Prim. MUDr. Lumír Tauš, CSc., ze sexuologického oddělení Krajské nemocnice v Liberci.  

Jaké jsou tedy možné zdravotní komplikace, podílející se na vzniku ED?

Jednoznačně vyplývá, že nejčastěji cukrovka, vysoký krevní tlak, onemocnění srdce a vysoká hladina cholesterolu, deprese, operace prostaty, nemoci ledvin, chronický alkoholismus, roztroušená mozkomíšní skleróza, léky i špatný životní styl.

"Jeden druh léčby, který by byl universální pro všechny pacienty, neexistuje," říká opět sexuolog Lumír Tauš a doplňuje: "Pro různé pacienty jsou vhodné různé typy léčby - od psychoterapie až po medikamentózní a invazivní léčbu. Výhoda preparátů je ve vysokém spektru účinnosti na různé druhy pacientů."

Mluvte o problému!

Mluvit s někým o svém milostném životě se může zdát divné, ale nemusí to tak být. 
Za prvé lékař ví, že sexualita je velmi důležitá součást zdraví. A i když někomu může rozhovor připadat neobvyklý, za lékařskou praxi kteréhokoli doktora nebude zdaleka ojedinělý. Jakákoli otevírací formule je tedy přijatelná a čím otevřeněji je rozhovor zahájen, tím snadněji bude patrně veden.
Samozřejmě: tento fakt platí u obou pohlaví.
Na paměti by snad mělo ještě zůstat jedno: ED není projevem stárnutí ani slabosti mužství!

I ženy mohou mít sexuální dysfunkci! 

Sexuální problémy postihují v současnosti 30-50 % párů. Když má muž ED, není neobvyklé, že i partnerka také trpí nějakou sexuální dysfunkcí.
Neschopnost vzrušit se totiž postihuje 10-15 % žen. Může být způsobena neklidem a mentálními bloky. Pokud se žena nevzruší, nezvlhne, styk pro ni může být bolestivý.
Potíže s orgasmem uvádějí lékařské prameny u 15-20 % žen, což je situace, kdy žena buď nikdy neměla orgasmus, nebo ho dosahuje pouze masturbací.
Bezorgasmový styk pak prožívá přibližně 40 % žen, což ale nemusí být ještě problém - může to být jen záležitost přímé stimulace během styku.
Bolestivý styk se vyskytuje asi u 5 % žen a obvykle je způsoben infekcí. Ta se dá léčit a tudíž odstranit i nepříjemné pocity.

Stojí-li mezi vámi a partnerem v ložnici (pouze jen) tento problém, nezoufejte, protože od konce září vstupuje na český trh nový přípravek k léčbě mužské erektilní dysfunkce.
Účinnou látku přípravku tvoří inhibitor PDE 5. Používán je již v mnoha zemích Evropy, před měsícem odstartoval i ve Spojených státech, a rozšířil tak konkurenční paletu léků na tento rozšiřující se mužský problém. Návštěva lékaře a konzultace s ním je však nutná. Lék je možno užívat pouze na lékařský předpis.

Co uvést na závěr? I když se objevují hlasy, že erekce je vlastně zbytečná, nenechte se ochudit o něco, co k životu patří tak jako spánek, jídlo nebo dýchání. A pokud vám škarohlídi budou namlouvat, že vlastně soulož je nebezpečná, poněvadž se při ní ve světě nakazí denně pohlavní chorobou až 350 000 lidí, oponujte, že lidé, kteří se chovají při milování odpovědně, se tohoto rizika obávat nemusejí.

A tečku udělají ještě čísla: Muž, který začne sexuálně žít v 16 letech, vykoná při průměrných 100 stycích ročně do věku 70 let celkem 5 400 souloží.
Díky novým lékům je dnes už pravděpodobnější, že je vykoná i ke spokojenosti své partnerky!