V naší vesnici chodí dva Mikuláši s družinami. Pokud chcete Mikuláše vtipného, kterému se plete jazyk, potácející se čerty a anděly s parukou nakřivo, objednáte si příchod skupiny hasičů.
Chcete-li ale Mikuláše důstojného, v krásném oblečení, s dokonale nevinnými čerty a andělsky krásnými anděly, přijde k vám do domu skupinka dobrovolníků, seskupená kolem místní fary.

Mikuláš chodí 5. prosince, v předvečer svátku svatého Mikuláše. Doprovázen bývá andělem (nebo anděly), kteří mají chránit duši, a čertem (čerty), kteří představují pokušení ke hříchu.

Každoročně se na Mikulášskou návštěvu připravují především děti. Ty se zároveň těší, ale taky bojí. Každé z nich ví, že někdy přece jen zazlobí a že to Mikuláš bude určitě vědět. Navíc si děti připravují básničku nebo písničku, kterou Mikuláše potěší a za kterou od něj potom dostanou dáreček.
Zlobivé děti dostanou kromě dárečku ještě uhlí nebo brambory, jako varování. :-)

Uvědomte si ale, že ne každé dítě je dost odvážné, aby setkání s Mikulášem prožilo v klidu. Většinou žádné dítě není tak bojácné, aby nevydrželo, pokud je na něj Mikuláš laskavý, čerti se drží v pozadí a naopak, dopředu vystupuje anděl.
Pokud je vaše dítě hodně citlivé, měli byste na to Mikuláše a jeho družstvo upozornit předem. Takovéto děti si držíme u sebe, menší v náručí a ke skupince kolem Mikuláše se vůbec nepřibližujeme.

Mikulášský večer je typickým zvykem pouze v našich zemích. Na rozdíl od jiných svátků, které se v různých oblastech naší země liší, probíhá návštěva Mikuláše stejně nebo podobně v celé republice. Rozdíly bývají spíše mezi městem a vesnicí. 
Ve městech chodí hodně mikulášských skupinek, které si za návštěvu nechávají zaplatit, a najdou se i malincí Mikuláši, čerti a andělé, kteří spíš, než aby strašili své vrstevníky, sázejí na svou roztomilost a sami sbírají do košíčků drobné peníze a sladkosti.

Na vesnici chodí většinou jedna nebo dvě skupinky, které obejdou všechny domy, ve kterých jsou děti. Odměnou je jim pár korun, nebo, ještě častěji, štamprlička něčeho na posilnění (podle toho potom vypadá konec Mikulášské procházky). A potom se vám může taky stát, že za vámi přiběhne vaše ratolest se slovy: "Maminko, na dvoře leží chcíplej čert".

Ve městě jsou Mikuláši "na objednávku". Můžete si je najít třeba na internetu nebo objevíte vylepený inzerát s trhacími papírky s telefonním číslem, kde si Mikuláše můžete objednat.
Tady se platí většinou stokorunou, ale není to vždy pravidlem.

Jak prožívají nebo prožívaly návštěvu Mikuláše vaše děti? Jsou to hrdinové, nebo spíš bázlíci? Máte nějakou veselou historku z Mikulášského večera?

         
Reklama