Minulý týden jste si v rubrice magie mohli počíst o vlastnostech a schopnostech chryzantémy. V tomto pojednání jsem mimoděk uvedla spojitost této květiny a její léčebné schopnosti ohledně migrén. Toto bolení je jednou z častých nemocí dnešní doby a trpí jím ženy, muži a bohužel i děti…

Můj život s tímto omezením je k mé velké lítosti již záležitostí mnoha let. Pokusů, jak se s ní spřátelit, jsem za tu dobu podnikla již nepočítaně. Moje drahé první dítě mě před pár lety požádalo o knihu psychosomatiky, tedy o knihu, ve které se můžete dozvědět o nemocech těla a jejich pravém původu v duši, v mysli. Podle těchto poznatků (které se již začínají brát vážně i mezi lékaři) je migréna bolest jedné poloviny hlavy, v tělesné rovině hlavního města těla. :-) Jedná se o situaci, kdy jedna strana skutečnosti bolí a volá o pomoc, v záchvatu migrény jde o jednostrannost myšlení a cítění - svým zaměřením na jednostranné pozice, kdy se ocitáme v zajetí ďábelského kruhu, zoufalství svědčí o rozpolcenosti v hlavě a ve vědomí (z psychoanalytického pohledu) jde o reakci na narcistické ublížení (ženě), to znamená ublížení ženskému pocitu vlastní hodnoty; prosazení (prvního impulzu) pak způsobuje lámání hlavy, migréna jako kvitance za příliš dlouhé uzavření a jako uvolnění nahromaděného napětí, konflikt mezi pudem a myšlením, kdy myšlení by mělo nahradit jednání, častý je zde motiv pokusu využít sexualitu v hlavě… 

hlava

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com

Musím upřímně povědět, že v mém okolí je mnoho jedinců, kteří jsou postiženi podobně jako já, občasnými krutými bolestmi tohoto druhu. Ve spojitosti s těmito stavy jsem jednou zažila zvláštní situaci, jak to nazvat, z druhé strany břehu.

V Bibli se praví, mimo jiné, oko za oko, zub za zub. Když jsem prožila svůj první neskutečně silný a dlouhý stav s migrénami (tehdy trval 12 dní) mezi jednotlivými stavy, kdy se střídaly šílené bolesti hlavy s pocity uvolnění, jsem v hlavě, jako již mnohokrát, zaslechla tichý hlásek, který mi sděloval: „ Tak, jak trpíš teď ty, tak se cítí lidé, kteří jsou otráveni rulíkem zlomocným či jinými přírodními jedy…“ Za všechno se jednou bude muset zaplatit, teď nebo jindy, ale každý své dluhy jednou bude muset vyrovnat. 

Vše, co se člověku děje, bývá důsledkem jeho předchozího jednání, vše je určeno k jeho vlastnímu růstu a pochopení. I když nerada, snažím se na migrénu dívat jako na učebnici, sice se mi její kapitoly a sdělení vůbec nezamlouvají, ale i tak se snažím přijímat vše, co kolem mě a mnou prochází.

Kniha o psychosomatice nabízí poselství migrény z hlediska zpracování - pokuste se v hlavě smířit se sexuálním prvkem a následně jej navrátit na jeho spodní místo, kam patří. Poznejte vlastní i ty temné hlubiny a mějte rádi i své nejtemnější stíny. Ovládněte svůj spodní svět, který k vám neodmyslitelně patří (tak jako strom vychází z kořenů, které žijí ve tmě a v hlíně světa pod povrchem), spojte své myšlení a jednání, pochopte funkci pudů a myšlení. Bez bázně a s čistou myslí podnikněte nové kroky do neprobádaných oblastí sebe sama a pokuste se učinit rozhodnutí, která toužíte prosadit, to, co vstoupilo do vaší hlavy a pokouší se jí lámat, vraťte na své místo a naučte se poctivě říkat ne a migrénu používat jako výmluvu. :-)

Tato leckdy nesnesitelná bolest je voláním duše po sjednocení, prosba o přijetí obou stran sebe sama - propojení světla a stínu, neboť jedno bez druhého není možné. :-)

O migréně toho bylo napsáno mnoho a mnoho, zřejmě ještě bude, v lékárně na tento neduh můžete zakoupit hromadu léků i bylinek… Já jsem za své dosavadní putování světem vyzkoušela snad vše, co se dalo (z hlediska farmaceutického) a nakonec jsem zjistila, a lékaři mi to i na odborných pracovištích vždy potvrdili, že na mě nezabírá nic. Jediné, co vždy fungovalo, bylo zklidnění, usazení okolního i vnitřního chaosu a smíření se s momentální situací…

A jelikož mě tyto potíže sem tam občas přepadnou (a trvají i 14 dní, než můj osobní chaos pomine), říkám si, že mám před sebou zřejmě ještě mnoho lekcí sebepoznání, nebo je zde možnost, že jsem byla v hlubokém dávnu neskutečně aktivní travička, kterou tato činnost opravdu bavila.

Reklama