S malířem Michalem Nesázalem jsme se sešli u příležitosti otevření jeho výstavy E. L. F. V rozhovoru jsme si ale povídali i o jeho cestách do Číny a konci světa letos v prosinci, tedy 21. 12. 2012.

Malíř Michal Nesázal je dnes v umělecké branži velice doceňovaný, přesto se malování po škole nevěnoval a prošel si zajímavým životním osudem, aby se k umění zase vrátil. Jakým? Obchodoval například s textilem v Číně.

Michal Nesazal

Já jsem si s panem Nesázalem povídal při příležitosti otevření jeho výstavy E. L. F., kterou najdete ve druhém patře Staroměstské radnice v Praze od 10. února do 22. dubna 2012.

Vaše právě začínající výstava v prostorách Staroměstské radnice v Praze se jmenuje E. L. F. Co to znamená?
Je to zkratka: E - everlasting, L - love, F - forever, tedy nekonečná láska navždy. Je koncipována jako soubor většího cyklu kreseb, kterými se zabývám asi dva roky. Inspirací byly mé cesty do Číně, které mne mimo jiné přivedly k technice tušové kresby na papíře.

Mluvíte o Číně, jsou vaše kresby ovlivněné i třeba použitým materiálem - tedy jsou na rýžovém papíře?
Je to i použitým papírem, ale zejména použitím různých druhů speciálních štětců a média kvalitní tuše, v jejichž výrobě má Čína tisíciletou tradici. Zaujala mě hlavně reakce vody, tuše a papíru - efekt, na kterém je založená tušová malba a jeho úplná jednoduchost. Když jsem si to vyzkoušel, tak jsem zjistil, že mi to jde tak od ruky, a začal jsem se této malbě soustředěně věnovat. Ta technika je krásná i tím, jak je „nevylhatelná“. Nejde tam nic vygumovat, nedá se v ní nic vyspekulovat.

Michal Nesazal

Rozumím tomu dobře tak, že se snažíte ve svých obrazech o nějakou přístupnost, jednoduchost a pochopitelnost pro každého?
Není to můj základní cíl, ale myslím si, že evropská civilizace je snad až příliš zahlcena technologiemi. Ztrácí se možnost kontaktu jednoho člověka s druhým, ale i s přírodou. Cena, kterou za to platíme je, řekl bych, vysoká. Je lepší žít skromněji, život je pak v mnohém spokojenější.

Jakým způsobem tohle funguje přímo u vás, živíte se jen malováním, nebo „výtvarničením“ a snažíte se tomu řekněme konzumnímu způsobu života vyhnout?
V poslední době je to výhradně umělecká tvorba, co mě živí. Dřív tomu tak ale nebylo. V době, kdy jsem dostal Chalupeckého cenu pro mladé umělce, jsem se uměním vůbec neživil. To bylo v polovině devadesátých let. Začal jsem jezdit do jihovýchodní Asie a pokoušel se podnikat s textilem. Navštívil jsem mnoho továren, manufaktur na Srí Lance, viděl jsem, jak je v rozvojovém světě velmi těžké a náročné vydělat peníze.

Michal Nesazal

Dala vám neumělecká část vaší dráhy do života i určitou průbojnost? Že jste se, jak se říká, otrkal?
V každém případě je ta zkušenost dobrá v tom, že vám srazí ego. Ono to k umění patří - umělec je self made man, výrazně individuální a pracující jen se svojí individualitou, takže ego je v jeho práci podstatné, jde o to najít určitou harmonii.

Když se vrátím k vaší výstavě E. L. F., kterou jste mě před rozhovorem provedl, je tam v jednu chvíli instalovaná videoprojekce kosmu. Před chvílí jste mi ale říkal (nebo jsem to tak aspoň pochopil), že se tou výstavou a technikou snažíte jít k přírodním základům a mimo techniku, tak jak to souvisí? Proč je tam ta projekce?
Ono to souvisí s mým velkým koníčkem, což jsou objevy v soudobé fyzice, astronomii a z nich vycházející současné kosmologické teorie. Teď pracuji na novém cyklu obrazů, který se jmenuje Quantum Physics, tedy kvantová fyzika. Je to můj velký koníček. Myslím si, že věda je v současné době asi největším nositelem nových invencí. Byly doby, kdy bylo umění oblastí vzniku odvážných a novátorských pohledů na svět, ale dnes je to, myslím, právě věda, která přináší ty nejodvážnější myšlenkové konstrukce o fungování našeho vesmíru. I na této výstavě jsou tři, já tomu říkám Gaty - brány - vstupy do jiných dimenzí.

Michal Nesazal

Na vašich kresbách v rámci výstavy E. L. F. je takřka výhradně figurální kresba, ale nejde o klasické lidi, ani klasická zvířata. Co mají ty figury vyjadřovat?
Jsou to fiktivní nehmotné bytosti, které možná obývají jiné dimenze. Z naší reality je nemůžeme běžně vnímat a kresby jsou jediným médiem, skrze které se s nimi můžeme setkat.

I v tomhle se možná ubíráte po stezkách nějaké klasické východní kresby a malby, kde je hlava zvětšována a oči zvýrazňovány, třeba v japonském stylu manga...
Ano, to také. Podvědomě s tím pracuje každý, protože se snaží používat to, co je nejúčinnější pro jeho sdělení. Když se udělají velké oči a malé rty, vyvolává to soucit. Vědecky se tomu říká inhibiční reflex, který funguje i u zvířat i u lidí

Také je tam hodně podtržený ženský princip, proč?
Ženy jsou totiž mnohem vývojově dál. Je to pro mě jiná entita, lepší entita. Myslím, že v jiných dimenzích „muži“ třeba vůbec nejsou.

Michal Nesazal

Nejsou muži? A jak se, podle vás, řeší v jiných dimenzích reprodukce?
Nevím, ale mají to tam prostě vyřešené jinak. Není to podstatné.

Teď se hodně velkým obloukem vrátím k začátku našeho rozhovoru. Co bude s výstavou E. L. F., až výstava na radnici skončí?
Možnost jejího vystavení jsem dostal asi až po roce a půl od chvíle, co jsem začal dělat figurální kresbu. Co bude s výstavou, až skončí, ještě nevím. Poslední dobou pociťuji větší zájem o moje figurální kresby, dost jsem jich prodal, takže se je teď snažím udržet v celku, aby řekněme třicet, čtyřicet kreseb tvořilo základ, který zůstane.

Na závěr rozhovoru bych chtěl dát vaši pozvánku na výstavu - takže, jak byste vy, jako autor, pozval naše čtenářky na výstavu E. L. F.?
Doufám že si návštěvníci výstavy odnesou emotivní zážitek, který by je mohl obohatit. Trochu jiný pohled, který jim třeba pomůže objevit, že pobyt na planetě Zemi je přece něco úžasného! Úžas a soucit, to jsou dva hlavní pocity, které si diváci mohou odnést.

Michal Nesázal

Michal NesazalNarodil se v roce 1963. Dnes žije a pracuje v Praze. V roce 1981 dokončil Střední uměleckoprůmyslovou školu a o deset let později také studia na Akademii výtvarných umění v ateliéru profesora Jiřího Sopka. Je laureátem ceny Jindřicha Chalupeckého pro mladé umělce. Absolvoval studijní pobyty na uměleckých školách a univerzitách v Číně, USA, Francii či Austrálii. Jeho obrazy najdete ve sbírkách takových institucí, jako je Národní galerie v Praze či Muzeum umění v Olomouci a v soukromých sbírkách nejen u nás, ale také v Austrálii, USA a Německu.

Absolvoval mnoho samostatných i skupinových výstav. Toto je jen zlomek z nich...

Samostatné výstavy

 • 2011 - Praha, Galerie ArtPro, MIMOTO
 • 2008 - Praha, Galerie Via Art, VIVIDSPACE
 • 2006 - Olomouc, Galerie Caesar, PURE LAND
 • 1998 - Praha, Galerie Nová síň, NEJKRÁSNĚJŠÍ SVĚT
 • 1997 - Praha, Galerie Václava Špály, PŘEDSTAVTE SI CO SE MI ZDÁLO...
 • 1995 - Praha, Galerie JNJ, STARÁ DOBRÁ TRÁVA
 • 1993 - Praha, Galerie Václava Špály, CENA J. CHALUPECKÉHO
 • 1991 - Praha, Galerie Pi-Pi Art, ČESKÁ DUŠE

Skupinové výstavy

 • 2006 - Německo, Bayern, Pirna, Festival Mitte europa
 • 2005 - Praha, Galerie Rudolfinum, IMPRESE
 • 2004 - Praha, Jízdárna Pražského hradu, PERFECT TENSE
 • 2003 - Praha, Galerie Mánes, ARTNOW
 • 1999 - Praha, Václavské nam.15, CZ99
 • 1997 - Praha, Pražský hrad, Starý královský palác, CENA J. CHALUPECKÉHO
 • 1991 - Německo, Mnichov, Galerie der Kunstler, BEITRAG ZUM GLÜCK
 • 1991 - Praha, Galerie ÚLUV, NOVÁ INTIMITA

Kam dál?

Reklama