Jedinečná detailní monografie jednoho z největších Čechů 20. století z pera jeho blízkého spolupracovníka a přítele, Michaela Žantovského. Máme pro vás tip na knihu, která obohatí vaši knihovnu nebo potěší vaše blízké jako krásný dárek.

havekŽivotopis svého přítele Václava Havla začal Michael Žantovský psát bezprostředně po jeho smrti v prosinci 2011 z potřeby se s touto událostí vyrovnat. Kniha se tedy zrodila ze zármutku a vděčnosti, jak píše autor v předmluvě k českému vydání. Knihu Michael Žantovský napsal nejprve anglicky (vydání ve Velké Británii a Spojených státech je oznámeno na 6. 11. 2014, vzápětí vyjde v dalších 10 zemích), překlad do češtiny dokončil během léta 2014. O knize už teď informují přední světová periodika.

Kniha mapuje celý Havlův život, ale větší prostor v ní mají 60. léta, kdy se Havel prosadil jako dramatik, přelom 70. a 80. let spojený s Chartou 77, převratné události roku 1989 i léta následující, kdy se z Havla disidenta stal Havel prezident. Právě tehdy s ním byl Žantovský v nejužším kontaktu. Informace k ostatním obdobím čerpal především z více než třiceti tisíc dokumentů digitalizovaných v pražské Knihovně Václava Havla a ze zhruba sedmdesáti rozhovorů s Havlovými přáteli, současníky i oponenty včetně Václava Klause.

Velký zájem budí Havlův životopis také proto, že Žantovský nic nezamlčuje, a přitom není ani v nejmenším skandální. Popisuje události střízlivě, objektivně, ale hlavně spravedlivě ke všem, kteří jsou přímými aktéry popisovaných událostí. Dalším přínosem Žantovského knihy je nadhled, s nímž je monografie napsána. Díky širokému kontextu, do kterého je životopis zasazen, bude text srozumitelný nejen pamětníkům, ale také nejmladším generacím, pro něž je Havel spíše značkou či ikonou než člověkem z masa a kostí. Svým psychologickým portrétem prokázal Žantovský Havlovi poslední velkou službu: v jeho knize naleznete přesně to, čeho si Václav Havel cenil nejvíce - pravdu.

Vydává Argo, 608 stran, 498 Kč

Více než šestisetstránková publikace s unikátní fotografickou přílohou vychází 23. října 2014.


Michael Žantovský byl jedním z Havlových nejbližších přátel; během Havlových prvních let v úřadu prezidenta byl jeho tiskovým mluvčím, poradcem a politickým ředitelem Kanceláře prezidenta republiky. Později byl jmenován velvyslancem v USA, dále v Izraeli, nyní je velvyslancem ve Velké Británii. Byl rovněž senátorem. Od července 2012 je předsedou správní rady Aspen Institute Prague a členem správní rady Aspen Institute. Spojil svou politickou kariéru a kariéru v zahraniční službě s prací autorskou jako překladatel mnoha současných britských a amerických spisovatelů do češtiny.

O knize slovy Madeleine Albright a Karla Schwarzenberga

„Havel byl jedním z nejvýznamnějších a nejprovokativnějších intelektuálů-státníků své doby - nonkonformista, odhodlaný žít v pravdě a neustále zpochybňující systém, své spoluobčany a sebe sama. K popisu, interpretaci a analýze tohoto mravního velikána není povolanějšího autora, než je Michael Žantovský. Jeho havlovská biografie je psána s velkým porozuměním, otevřeností a láskou - a nabízí nejen erudovanou analýzu Havlova politického odkazu, ale i jeho uměleckého díla.“

Madeleine Albrightová

„Když vezmete do rukou knihu o někom, koho jste přes čtvrtstoletí znali a s kým jste v různých dobách a různých formách spolupracovali, máte jisté pochyby, jak pravdivý může být obraz toho člověka. Po přečtení tuto knihu obdivuji. Michael Žantovský ji napsal s důkladností zkušeného novináře a s kritickým pohledem, který vidí i Havlovy slabosti a vrtochy, ale také nezakrývá svou lásku k němu. Je to neskutečně zajímavý portrét vývoje, dospívání a životního díla člověka, který nejen ve své době, ale dodnes převyšuje politiky nejen v Čechách, ale i v celé Evropě.“

Karel Schwarzenberg

Zdroj: tisková zpráva

Reklama