Moje maminka pracuje u nás na vesnici v mateřské školce jako učitelka. Pracuje tam od otevření školky, stejně jako její kolegyně. Během let se tam kromě nich vystřídaly další učitelky. Některé zůstaly několik let, jiné jen jeden školní rok.

Před deseti lety do kolektivu nastoupila učitelka Květa, která se přistěhovala do naší vesnice. Mezi ostatní zapadla bez problémů, děti ji měly rády, ona zase je. Byla moc výtvarně nadaná, měla krásně vyzdobenou třídu a dětem se věnovala naplno.

Po třech letech práce ve školce odešla stará ředitelka do důchodu a novou ředitelkou se stala Květa. Byla v kolektivu oblíbená a ostatní učitelky se na místo ředitelky příliš nehrnuly.

Asi rok vztahy ve školce klapaly bezvadně. Květa byla tolerantní ředitelka, se kterou se dalo na čemkoliv domluvit. 

Ale potom nastoupila do školky jako další učitelka Helena. Navenek se tvářila kamarádsky, a taky jí na to všechny její nové kolegyně skočily. Nejvíce si ale rozuměla s ředitelkou Květou. Po práci spolu sedávaly na ředitelně a dlouze debatovaly, kouřily a pily kávu.

A Květa se pomalu začala proměňovat. Na všechny učitelky, kromě Heleny, začala být přísnější. Za všechno je kárala, začala měnit pravidla, která sama zavedla.
Zavedla sešit, kam si učitelky musely psát přesné příchody a odchody z práce. Všechny kromě Heleny. Pokud se stalo, že se některá jen o pět minut zpozdila (a věřte mi, že ve vesnické školce je to víceméně jedno), už našla ve své třídě sedět Květu za stolem a významě se dívající na hodinky.

Po čase přestala Květa s ostatními učitelkami úplně komunikovat. Omezila se jen na strohé příkazy a výtky. Jediná, se kterou se bavila normálně, byla samozřejmě Helena. Ta si svou pozici vychutnávala, ale mezi kolegyněmi mluvila o Květě spíš nelichotivě, a dost ji pomlouvala a kritizovala.

Když se jedna z učitelek rozhodla, že si s Květou o změně jejího chování promluví, dozvěděla se, že Květa ví, jak ji ostatní učitelky nemají rády a jak ji pomlouvají. Proto nemá důvod se k nim chovat jinak.

Hned bylo jasné, proč se vztahy tak pokazily. Helena chtěla mít v kolektivu "navrch", a proto od samého začátku Květě donášela, co o ní učitelky povídají. Nejen to, ale většinu si ještě vymyslela a každou z nich u Květy pořádně očernila. Ta jí všechno uvěřila.

Vztahy na pracovišti se už neupravily. Při snižování stavů ve školce se chtěla Květa zbavit mojí maminky a druhé učitelky. Tedy těch dvou, které ve školce pracovaly od začátku a navíc byly místní. Chtěla tam zůstat sama s Helenou. Za dvě místní učitelky se ale postavilo zastupitelstvo obce a výpověď dostala Helena a moje maminka (mohly se s tou druhou učitelkou domluvit, která odejde, a ta druhá byla rozvedená s dvěma dětmi, takže maminka ustoupila).

To se ovšem nelíbilo zase Květě. Podala výpověď a ze školky odešla. Ona i Helena. Moje maminka tedy zůstala jako učitelka, druhá učitelka se stala ředitelkou.

Teď jsou v naší školce opět čtyři učitelky a všechno funguje ke spokojenosti všech...

 

                   
Reklama